Gezinsbond roept op om kinderen in Vlaanderen ook een volwaardig groeipakket te geven

kinderen

Kinderen krijgen in Wallonië en Brussel meer kindergeld dan kinderen in Vlaanderen. Eén op de drie gezinnen komt niet rond zonder het groeipakket. Toch wordt het belang van dat groeipakket keer op keer in twijfel getrokken. De niet-koppeling aan de spilindex en alle andere besparingen die al zijn doorgevoerd zorgen voor grote verliezen aan koopkracht.

3Hoog tijd om de extra middelen die Vlaanderen krijgt dankzij de overheveling van de kinderbijslag ook in het Groeipakket te investeren", zegt Jeroen Sleurs, algemeen directeur van de Gezinsbond. "Het Groeipakket is geen gunst of ‘strafpakket’. Het is ook niet alleen een middel om de kinderarmoede te bestrijden, al is het daar zeer efficiënt voor. Het is een recht dat zelfs vastligt in de Grondwet. Voor iedereen dus, ook voor wie via de belastingen veel bijdraagt. Dat doen we ook voor pensioenen, ziekteverzekering, betaalbaar onderwijs, enzovoort."

Voor gezinnen is het lastiger geworden om de facturen te betalen. De winkelkar blijft duurder worden. Ook de niet-indexering van het zogenaamde groeipakket zorgt voor honderden euro's koopkrachtverlies per kind per jaar. Dat vindt de Gezinsbond onverdedigbaar. In Brussel en Wallonië is de kinderbijslag nog steeds gelinkt aan de spilindex, het stijgt er daarom sneller dan in Vlaanderen. Vlaanderen startte met een hoger basisbedrag dan Brussel en Wallonië, maar hinkt nu achterop. De verschillen gaan zonder de koppeling aan de spilindex enkel vergroten.

"Als de spilindex ook in Vlaanderen was gevolgd kreeg een vierjarig kind nu 2.294,4 euro per jaar in plaats van het huidige 2.078,4 euro. Die verschillen kunnen op jaarbasis al behoorlijk doorwegen. Maar ook andere besparingen moeten worden teruggedraaid. Kinderen geboren voor 2019 worden nog harder getroffen. De leeftijdsbijslagen en het maximum basisbedrag worden voor die kinderen tot 2024 bevroren. Ook die besparingen wegen door op het gezinsbudget. We krijgen veel vragen van bezorgde ouders. Ze snappen niet waarom sommige van de kinderen onder een andere regeling vallen", zegt Jeroen Sleurs van de Gezinsbond.

Daarom roept de Gezinsbond de Vlaamse regering op om niet langer te besparen op kinderen door:

  • De besparingen uit het verleden terug te draaien en de belofte uit 2019 waar te maken dat ‘mensen met kinderen tegen het einde van de regeerperiode meer zullen krijgen dan wanneer de inflatie wordt gevolgd.’
  • De bedragen van het groeipakket te koppelen aan de spilindex. Dankzij de overheveling van de bevoegdheid over het kindergeld, krijgt Vlaanderen extra middelen, dus dit hoeft niet te wegen op de begroting.
  • Leeftijdsbijslagen voorzien die minstens de helft van de toenemende kosten voor ouder wordende kinderen dekken

Lees meer over