Studeren in Leuven, op kot in Tienen: binnenkort is het mogelijk

Partyka studentenkot

Doordat Leuven met een dreigend tekort aan studentenkoten kampt, werd er gekeken naar omliggende steden zoals Tienen. Vanaf 1 juli is het zover en kan het kotlabel worden aangevraagd in de suikerstad.

Tienen maakt zich klaar om studentenkoten te verwelkomen. Vanaf 1 juli ’24 kunnen potentiële verhuurders van studentenkoten een vergunning en het bijbehorende verplichte kotlabel aanvragen. De stad heeft heel wat troeven in handen om aan de stijgende kwalitatieve studentenhuisvestingsvraag te voldoen. "Gelegen op een boogscheut van Leuven is er een vlotte verbinding met het openbaar vervoer. Het aantrekken van studenten brengt ook voor onze stad voordelen met zich mee op het vlak van economie, werk, vastgoed en imago", klinkt het.

Veiligheidsnormen en een kotlabel 

“Als stadsbestuur hechten we veel belang aan de kwaliteit en de veiligheid van de studentenkamers”, licht burgemeester Katrien Partyka (CD&V) toe. “Daarom wordt er werk gemaakt van een uitbatingsvergunning onder de vorm van een verplicht kotlabel. Dergelijk kotlabel wordt vermoedelijk vanaf 2025 ook ingevoerd op Vlaams niveau. Tienen houdt hier nu al rekening mee. Verhuurders van studentenkoten moeten aan drie voorwaarden voldoen. Zij moeten beschikken over een omgevingsvergunning, een conformiteitsattest en een brandweerattest waaruit blijkt dat aan de brandveiligheidsnormen voldaan wordt."

Het kotlabel moet zichtbaar aangebracht worden aan de huisgevel.
Het kotlabel moet zichtbaar aangebracht worden aan de huisgevel.

Aanvragen vanaf 1 juli ’24 mogelijk

Het reglement wordt op donderdag 20 juni ’24 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.Nadien kunnen aanvragen voor het bekomen van het kotlabel vanaf 1 juli ’24 ingediend worden via het webformulier dat via de website van de stad Tienen ter beschikking gesteld zal worden. Zodra de verhuurder aan de voorwaarden voldoet, zal de burgemeester een vergunning verlenen en krijgt de huisvesting een kotlabel dat zichtbaar aangebracht moet worden aan de voorgevel van het gebouw.

Lees meer over