Groen licht voor renovatie Grote Steunbeer Diest

Waterbeheersing
In Diest wordt werk gemaakt van waterbeheersingsmaatregelen

Diest kreeg de voorbije jaren regelmatig te kampen met wateroverlast. De Demervallei rond Diest is dan ook overstromingsgevoelig. De droge zomers op hun beurt zorgen dan weer voor verdroging in de omliggende natuurgebieden en voor hittestress in de stad.

Die problemen worden nu allemaal samen aangepakt. Door de ingrepen zal het Demerwater ook opnieuw door Diest kunnen stromen. “De renovatie van de Grote Steunbeer en de bouw van een gloednieuwe fietsersbrug zal de mensen uit Diest opnieuw kunnen laten genieten van het water in en rond hun stad”, zegt minister Demir. De renovatie van de historische Grote Steunbeer op de Demer aan de Saspoort in Diest heeft meerdere doelen. De automatische sluiting en opening van deze constructie op de Demer biedt bescherming tegen overstromingen in Diest, maar zorgt ook voor een herstel van de natte vallei stroomopwaarts van Diest, omdat elk gewenst waterpeil kan ingesteld worden. Het grondwaterpeil zal stijgen door het hogere waterpeil van de Demer, zodat het nabijgelegen Webbekoms Broek wordt vernat, zo krijgt de biodiversiteit in dit gebied een stevige boost.

Een visgeul zorgt ervoor dat de vissen weer stroomopwaarts naar hun geboorteplaats in de Demer kunnen zwemmen. Een hypermoderne fietsbrug rond de Grote Steunbeer en zichtbaar stromend water in Diest zullen voor meer waterbeleving in de stad zorgen.

De historische constructie is waardevol erfgoed, wordt archeologisch bewaard en gerestaureerd, net zoals de historische muren rond en tegenover de Grote Steunbeer. Waardevolle planten zoals eikvaren behouden blijven. De verzande rivierbedding van de ‘oude’ Demer stroomafwaarts van Diest wordt uitgebaggerd en een meter dieper gemaakt. Een automatische uitlaat tussen de ‘oude’ en de bevaarbare Demer zal toelaten om het waterpeil in het centrum van Diest onder controle te houden.

Behalve de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zetten ook de stad Diest, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Onroerend Erfgoed, De Vlaamse Waterweg, de provincie Vlaams-Brabant en de NV Aquafin de schouders onder dit project.
De eigenlijke werkzaamheden zouden moeten starten in 2021 en zullen twee à drie jaar duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. De timing van alle werkzaamheden wordt goed op elkaar afgestemd. Zo wordt de huidige muur aan de Grote Steunbeer, die Diest in geval van nood moet beschermen, pas weggehaald als de nieuwe schuiven langs de Omer Vanaudenhovelaan gebouwd zijn en de nieuwe klepstuwen in de Grote Steunbeer goed functioneren.

Volg het project op: https://www.vmm.be/.../renovatie-grote-steunbeer-in-diest

Lees meer over