Tienen Vooruit! frontaal in aanval tegen Vooruit van Connor Rousseau

Els Moyens
“De naam heeft hij helemaal niet!” Els Moyens, voorzitter en gemeenteraadslid van Tienen Vooruit! reageert daarmee op de krantenkoppen van afgelopen weekend en pikt de houding van de sp.a top niet langer. “Het is welletjes nu! Wij dagvaarden Conner Rousseau en eisen onmiddellijke stopzetting van zijn malafide praktijken.”

“Tienen Vooruit! is een vernieuwende politieke beweging die sinds 2017 werd opgericht en bij de gemeenteraadsverkiezingen onmiddellijk 4 zetels haalde”, licht Moyens haar frustratie toe. “Dit in tegenstelling tot de sp.a fractie, die zwaar moest inboeten en herleid werd tot 5 zetels.”

Daarmee is de politieke inzet onmiddellijk duidelijk. Els Moyens zetelt als gemeenteraadslid en is teven voorzitter van Tienen Vooruit! Het is zij die reeds eind 2020 de kat de bel aanbond en niet alleen in de pers. Zij tekende immers oppositie aan bij het EUIPO (European Union Intellectual Property Office), het bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.

Voorzitten Moyens: “Waar men van tegenzijde overigens alles eraan trachtte te doen om louter op procedurefouten alleen de oppositie te doen afwijzen, maar dat is niet gelukt. Wij krijgen na de ontvankelijk verklaring nu tijd tot eind mei om de grond van de argumentatie verder uiteen te zetten. Sp.a heeft met andere woorden haar eigen procedure nog niet eens afgerond.”

Maar er is meer aan de hand voor Tienen Vooruit! “Gedurende de hele campagne hebben wij met onze hele ploeg hard gewerkt, volledig met eigen middelen. Dat sp.a financieel sterker staat dan wij is een feit. Dat de heer Rousseau denkt zonder meer zijn zin door te drijven met de gelden van de belastingbetaler, tegen alle regels in en met heel wat schadelijke gevolgen voor ons, is echter een brug te ver” aldus Els Moyens. “De heer Rousseau ‘vergeet’ immers te vermelden dat ik oppositie heb aangetekend tegen zijn aanvraag bij het Europees Merkenbureau, de reden van het vorige uitstel overigens. Maar dat vertelde hij er toen natuurlijk niet bij.”

“Een aanvraag die op zich al bol staat van de manipulaties om ons te omzeilen. Ondanks de pogingen van sp.a strovrouw Garcia om procedurefouten in te roepen, heeft de EUIPO de oppositie wel degelijk ontvankelijk verklaard. Wij mogen nu aantonen dat wij de naam al veel langer gebruiken in het kader van onze politieke activiteiten en publiciteit.”

Moyens: “Ook los van deze procedure, kan het niet dat men zomaar onze naam inpikt waar we al vier jaar politiek mee actief zijn. Wij zijn trouwens niet alleen. Over heel Vlaanderen zijn er bewegingen onder die benaming actief die geen enkele link hebben met sp.a. De heer Rousseau weet dat uiteraard al van bij het begin.”

Na aangetekende ingebrekestelling vernam Tienen Vooruit’ via de pers dat sp.a de intentie had om met ons aan tafel te gaan zitten. Ze hebben echter niemand gehoord of gezien.

“Tot blijkbaar begin deze week op facebook een filmpje circuleerde waarin opnieuw sprake was van de naamswijziging waartegen wij ons reeds uitdrukkelijk verzet hadden. Vrijdag, 48 uur voor de ‘lancering’ hebben we dan een aangetekend schrijven ontvangen waarin grosso modo werd gesteld dat ze niet van plan waren om rekening te houden met onze argumenten en deze naast zich neer zouden leggen. Bijgevolg laat men ons geen andere keuze en heb ik onze raadsman gelast om het nodige te doen, wat, gelet op de weinig transparante structuren binnen sp.a, heel wat opzoekingen heeft gekost. Het is dan ook bijzonder ongeloofwaardig om uit de mond van de heer Rousseau te horen dat ze een ‘beweging’ worden om voortaan te luisteren naar wat de mensen bezig houdt.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd via de rechtbank.

Lees meer over