Gemeenteraadslid Els Moyens (Tienen Vooruit!): Eitje te pellen met Conner Rousseau

1 April 2021 | 20u57 | Gepost door rik.poulman@te…
Tienen vooruit
Voorzitter en gemeenteraadslid Els Moyens van Tienen Vooruit! en met haar de hele beweging, neemt het niet dat Conner Rousseau de sp.a omdoopt tot Vooruit. Zomaar, zonder enig overleg. Tienen Vooruit! diende klacht in bij het Europees merkenbureau. Ze heeft nu twee maanden de tijd om haar klacht te motiveren.

Een mens kan zich afvragen hoe sociaal en solidair de socialistische sp.a is als ze, als nationale partij, zomaar de naam van een lokale partij overneemt. En vooral: als ze daarbij geen enkel overleg pleegt. Meer nog, het hele verhaal lijkt haar Siberisch koud te laten

Wat dacht je toen Conner Rousseau enkele maanden geleden vertelde dat hij “Vooruit” als nieuwe naam voor sp.a aankondigde.

“Dat was schrikken natuurlijk. In eerste instantie denk je dan, wij hebben dik drie jaar aan naambekendheid gewerkt en dan gaat een machtige organisatie daar zomaar mee lopen. Ik voelde onmiddellijk aan dat wij dat niet konden laten gebeuren.”

Waarom kozen jullie voor de naam Tienen Vooruit!

“Daar is een hele geschiedenis aan voorafgegaan. Zowel Jos Mombaers, voorheen bij Open VLD, als Bernard Vandereyken bij CD&V voelden zich allebei erg beknot in hun bewegingsvrijheid om iets te realiseren voor de stad. Het paste niet in de propaganda van de nationale partijen. Zij wilden sneller vooruit met de stad en ook niet langer gebonden zijn aan een partij. Een beweging dus van en voor alle mensen van Tienen, voor iedereen die daarin wilde zijn steentje toe bijdragen. De naam lag dus eigenlijk voor het grijpen: Tienen Vooruit!

Hoe zijn ze bij jou terecht gekomen om mee je schouders onder de beweging te zetten?

“Ik heb de Tiense politiek altijd op de voet gevolgd, zonder daarin te participeren. Mij binden aan een politieke partij heb ik nooit gedaan. Ik heb wel een heel grote kennissenkring en ik hoor wat er bij de mensen leeft in Tienen. Datzelfde geldt overigens voor Christophe Hendrickx. Tienen is een stad met mogelijkheden die lange tijd niet benut werden. Het duurde niet lang om ons te overtuigen: een beweging in functie van wat nuttig en haalbaar is in Tienen. Onze enige filosofie is dat wij vooruit moeten met de stad en iedereen daarbij betrekken.”

Waarin onderscheidt Tienen Vooruit! zich van (andere) politieke partijen?

“Wij zijn eigenlijk met niks begonnen, financieel dan, in tegenstelling tot de politieke partijen. Maar het enthousiasme binnen de beweging maakte ons sterk. Met zijn allen zijn wij er in gevlogen. Met tal van activiteiten slaagden wij in onze fundraising zodat wij voldoende middelen hadden om een kiescampagne te starten. Misschien belangrijker dat de centen die wij ophaalden is de samenhorigheid die er nog steeds is, met mensen uit alle lagen van de bevolking en waardoor wij ook meer en meer betrokken geraakten in kringen waar sommigen onder ons minder mee vertrouwd waren. De beste teambuilding die je je kan inbeelden.”

En dan is er iemand die met jullie naam aan de haal wil gaan.

“Wil een partij die massa’s geld heeft nu echt profiteren van onze positieve vipe waarin wij leven? Dat kan je toch niet geloven. Conner wil net als wij een beweging zijn. Hij wil net als wij Vooruit. Allemaal goed en wel, maar moeten wij over twee jaar naar verkiezingen gaan met de naam Tienen Vooruit! en een partij, onze rechtstreekse concurrenten, met de naam Vooruit Tienen. Zij gaan toch echt niet denken dat ze gaan teren op wat wij realiseerden. Conner zou met ons overleggen, maar dat heeft hij niet gedaan. We kregen wel bericht dat ze toch gewoon verder gingen doen en ‘we nog altijd ons als socialist konden beschouwen door de link die de mensen zouden leggen!’ (sic). Heeft hij de merknaam Vooruit in Spanje willen declareren in de hoop dat wij het niet zouden opmerken, terwijl een declaratie bij het BOIP, het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom zou volstaan? ‘See you in court’, zou ik zeggen.”

Lees meer over