200 jaar geleden overleden keizer Napoleon Bonaparte twee keer op visite in Tienen

5 mei 2021 | 20u28 | Gepost door rik.poulman@te…
Bonaparte
Frankrijk herdenkt vandaag het overlijden van keizer Napoleon Bonaparte. De discussie of de kleine generaal moet herinnerd worden als een genie dan wel eerder als een massamoordenaar is voer voor specialisten en sociale mediadiscussies. Laten wij ons beperken tot de bezoeken die hij aan Tienen bracht.

Zijn eerste passage vond plaats op 30 juli 1803. “Op 23 april 1803 meldden de dagbladen het sensationele nieuws dat Napoleon Bonaparte onze gewesten zou bezoeken”, vertelt dr. Paul Kempeneers hierover. “Ook Tienen lag op zijn reisweg. Hoewel de inwoners weinig opgezet waren met de Franse bezetting, onder meer door de verplichte inlijving van jonge mannen in het Franse leger, zag de Tiense overheid de komst van de hoge gast met spanning tegemoet. Aan het bezoek ging heel wat voorbereidend werk vooraf. Het is onvoorstelbaar welke moeite de Tienenaars zich hebben getroost om Napoleon gedurende zo korte tijd te ontvangen.” Napoleon was toen nog 1ste consul.

Burgemeester Bartholomeus Swinnen maakte van de gelegenheid gebruik om het afgeschafte Bogaardenklooster te verwerven om er middelbaar onderwijs in te organiseren, toestemming te krijgen voor de aanleg van een steenweg van Tienen naar Namen en de goederen te verwerven van de 0.L.V.-ten-Poelkerk om met de opbrengst de kosten van de eredienst te betalen.

Tinnen Schotel

Kempeneers: “De straten zagen zwart van het volk. Buiten Tienenaars waren ook vele anderen naar de stad gekomen om een glimp van de beruchte veldheer op te vangen. Op de Grote Markt stond de Tiense geestelijkheid Napoleon op te wachten. Twee pastoors naderden de koets. Naar het schijnt zou Bonaparte met hen wat gepraat hebben. Hij zou ze gevraagd hebben hoeveel priesters er in Tienen waren en of de kerken zich in goede staat bevonden. Hij nam de petitie van de burgemeester in ontvangst en vertrok kort daarop naar Sint-Truiden en verder naar Maastricht.”

“Het tweede bezoek dat Napoleon aan Tienen bracht, duurde wat langer”, gaat Kempeneers verder. De eerste consul was op 20 mei 1804 keizer geworden, maar nog niet gekroond. Op 28 augustus 1804 werd burgemeester B. Swinnen door de onderprefect ervan op de hoogte gebracht, dat ‘Sa Majesté L’empereur’ naar omstreeks middernacht naar Tienen zou komen en er zou overnachten in De Tinnen Schotel (nu de muziekacademie).

Een merkwaardig toeval: in diezelfde Tinnen Schotel ontmoetten de Engelse bevelhebber Wellington en de Pruisische generaal Blücher mekaar op 3 mei 1815 om de Slag van Waterloo voor te bereiden. Hoe die afliep, is u allicht bekend.

Het volledige relaas over Napoleons bezoeken aan Tienen kan u lezen op: https://kempeneers.org/1995/09/30/oost-brabantse-sprokkel-6-napoleon-in-tienen/

Lees meer over