Veel tumult over nieuw RUP plan op gemeenteraad in Begijnendijk

Gemeentehuis Begijnendijk

Op de gemeenteraad van 1 september werd de startnota van het RUP open ruimte, dat is het ruimtelijk uitvoeringsplan, zeg maar een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt, toelicht. Een tweehonderdtal ongeruste burgers waren komen opdagen met spandoeken gericht tegen de nota en ook oppositiepartij MGB vroeg, in een bijkomend agendapunt, de vernietiging van de startnota en de plannenbundel. De meerderheid gaat er in elk geval mee door maar benadrukt dat het maar om een startnota gaat en het dus geen definitieve tekst is.

Het RUP is dus een middel van de overheid om de bodembestemming vast te leggen in een bepaald gebied. Dat van Begijnendijk staat nog in de startblokken en is, volgens burgemeester Bert Ceulemans (Samen), alles behalve een definitieve tekst, laat staan dat het nu al implicaties zou hebben. “De oppositie heeft dit misbruikt en schilderde het af als zijnde een definitieve tekst. Mensen vreesden dat de regels voor hun bouwgrond zouden veranderen of dat ze hun tuin zouden moeten veranderen in functie van nieuwe regels, laat mij duidelijk zijn dat is helemaal niet aan de orde.Wij gaan hier in elk geval mee door maar natuurlijk houden we rekening met onze inwoners.”

Oppositie die ziet dat anders

Ook N-VA voorzitter Erik Hendrickx betreurt de reactie van de oppositie. “Ik stel me vragen over het politiek fatsoen wanneer je mensen op een verkeerd been zet. Waar zijn we mee bezig wanneer mensen als boodschap krijgen dat ze hun grond gaan verliezen? Het gaat om het uitvergroten van de problematiek en het verschaffen van misleidende informatie.”

David Jansens van de MGB oppositie ziet dat anders. “Wij hebben niets te maken met het protest, laat staan dat onze mensen anderen gingen stimuleren om te protesteren zoals beweerd wordt. Wij deden nooit aan miscommunicatie. Mensen stellen zich gewoon veel vragen. Wij vinden dat we als gemeente beter het geheel kunnen herbekijken. De communicatie over het geheel is het probleem.”  

Meerderheidspartijen zijn het eens

Alle meerderheidspartijen betuigen hun spijt over het feit dat het RUP zoveel ongerustheid opwekte binnen de gemeente.

“Wellicht hadden we nog beter kunnen communiceren om dit te vermijden, daarvoor zullen wij in het nog lange vervolgtraject meer aandacht hebben. Waar we ons niet verantwoordelijk voor voelen is de manier waarop de ongerustheid van vele mensen, op onder andere Facebook, nog werd aangewakkerd met verkeerde informatie, als ware het dat het gemeentebestuur op grote schaal zou zorgen voor een ontwaarding van mensen hun eigendom. Dit is niet juist. In totaal werden een kleine 400 bezwaarschriften ontvangen. Deze worden allemaal met zorg behandeld. Het valt te verwachten dat het RUP open ruimte doorheen het verdere proces nog sterk wijzigt, dat is normaal en we rekenen op de betrokkenheid van de mensen om ook naar het einde toe hun input te blijven geven. De uiteindelijke doelstelling dient het algemeen belang van ons allemaal. Wij zien het dan ook als een positief verhaal en hebben ondanks het protest toch de politieke moed om hiermee verder te gaan. De opmaak van een RUP is een lang proces en er wordt zeker niet over één nacht ijs gegaan. Wij hebben als meerderheid het volste vertrouwen in de deskundigheid van het studiebureau om het proces tot een goed einde te begeleiden en wij staan als één man achter de bevoegde schepen”, luidt het in een gezamelijke reactie.

Lees meer over