Gwendolyn Rutten plant 2200 haagplanten mee in Hageland

Hagen aanplant Aarschot
Minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten (Open Vld) laat haar groene vingers zien. Dit initiatief maakt deel uit van het bredere Vlaamse Lokaal Energie en Klimaatpact, waarbij 294 gemeenten zijn betrokken. Het pact heeft als doelstellingen om te vergroenen, energie te besparen, mobiliteit te verbeteren en regenwaterbeheer te optimaliseren.
 

In het kader van het Klimaatpact worden concrete doelstellingen nagestreefd en de provincie Vlaams-Brabant heeft hierin aanzienlijke vooruitgang geboekt. Er is bijvoorbeeld al een afstand geplant met hagen die langer is dan de Belgische kustlijn. Daarnaast zijn er de afgelopen drie jaar alleen al in stedelijke gebieden 54.000 extra bomen geplant in Vlaams-Brabant. In het Hageland zijn ook substantiële inspanningen geleverd.

Naast het vergroenen van de stad is ook ontharding van cruciaal belang in het klimaatplan. In Vlaams-Brabant is al 189.000 vierkante meter onthard, waarbij Aarschot zelfs beter presteert dan de provincie, met 7.590 vierkante meter ontharde oppervlakte per inwoner. Minister Rutten benadrukt dat steden en gemeenten steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering ervaren, met name tijdens warme zomermaanden, en dat ontharding kan helpen om de impact van deze veranderingen te verminderen.
Aarschot heeft reeds 57% van haar algemene doelstellingen in het klimaatpact behaald, onder andere door het ondertekenen van het burgemeestersconvenant en het realiseren van energiebesparingen in het lokale patrimonium. Het vergroeningsinitiatief, zoals het planten van hagen, draagt bij aan het verminderen van CO2 in de lucht en het zorgen voor verkoeling in de zomer.
Het Lokaal Energie en Klimaatpact streeft ernaar om tegen eind 2030 0,5 meter geveltuin of haag per inwoner extra te realiseren vanaf 2021. Door het planten van 2200 extra hagen kiest Aarschot resoluut voor het versterken van het groene karakter van de stad.

Schepen van Energie en Klimaat Isabelle Dehond (Open Vld) voegt eraan toe dat het aanplanten van hagen en struwelen in stedelijke omgevingen van groot belang is vanwege de voordelen die deze groene elementen bieden voor zowel mens als natuur. "Het creëert een gevarieerde habitat voor insecten, vogels en kleine zoogdieren, en draagt bij aan een gezondere leefomgeving", klinkt het.

Schepen van Groenonderhoud Gerry Vranken (Open Vld) benadrukt dat het aanplanten van struiken en bomen een duurzame investering is voor de stad, die bijdraagt aan een gezondere leefomgeving, het verfraaien van het straatbeeld en het verbinden van de stad met de natuur. Hij moedigt daarom aan om gezamenlijk te werken aan groenere steden.

Lees meer over