Schooldirecteur vertrekt in Tiense school: leerlingen uurtje vrij

Van 11u tot 12u kregen de leerlingen van de derde graad een uurtje vrij

De leerlingen van de derde graad in Via Tienen kregen vandaag een uurtje vrij omwille van overleg met het personeel rond het niet verlengen van het contract van de directeur Bovenbouw Pieter Meuwissen vanaf 1 september.

De leerlingen van de derde graad Via Tienen kregen op vandaag een uurtje vrij tussen 11 en 12 uur. Dit omwille van gesprekken tussen de leerkrachten en de organisatie. Tom Sevenants, algemeen directeur schoolbestuur Sint-Paulus, wil dit even duiden. 

“Het is zeker niet dat we ontevreden zijn van directeur Pieter Meuwissen, maar het schoolbestuur wilde hem een andere directeursfunctie aanbieden die beter paste bij zijn profiel en competenties. Pieter heeft ervoor gekozen om deze functie niet op te nemen en volgend schooljaar te starten als leraar in onze school. We hebben hierover het vierde lesuur een overleg gehad met de leerkrachten van de derde graad. Hierdoor waren de leerlingen een uurtje vrij. Na de middag zijn de lessen opnieuw doorgegaan zoals gepland.”

Lees meer over