Op verschillende dagen gelden er extra verkeersmaatregelen in Hakendover, onder andere tijdens de paardenprocessie

PP3

Op maandag 1 april gaat in de Tiense deelgemeente Hakendover opnieuw de paardenprocessie door en daarvoor worden heel wat straten verkeers- en parkeervrij gemaakt. Ook op andere dagen zijn er in de deelgemeente een aantal verkeersmaatregelen van kracht. 

Het parkeerverbod geldt van 9 tot 15 uur in de Processieweg, Bosveldstraat, Meierstraat, Dertienmaalweg, Duivelskuit, Tiense Berg, OudeHeerweg, Hakendoverstraat, Hollestraat, Schoolpad, Putstraat, Molenaarsweg, Schoolpad (tussen Oude Heerwegen N3), Putstraat (tussen Oude Heerweg en N3),  Processieweg (tussen Putstraat en Keienpoelweg), Bosveldstraat (tussende Processieweg en Houbaertstraat), Broedersblok, Van Audenhovestraat (tussen Duivelskuit en Wulmersumsesteenweg), Oude Heerweg (tussen Dertienmaalweg en Eigenmortel) en Eigenmortel.

Elders wordt er dan weer eenrichtingsverkeer ingevoerd, met name in de Keienpoelweg (van de Eliksemstraat tot en in de richtingde Kraaiweg), de Kraaiweg (van de Keienpoelweg tot en in de richtingvan de Houbaertstraat), de Houbaertstraat (van de Kraaiweg tot en in de richting van de Ranshovenstraat), de Processieweg (van de Putstraattot en in de richtingvan de Houbaertstraat), de Ranshovenstraat (van de Houbaertsstraat tot en in de richting van de Wulmersumsesteenweg) en op de Wulmersumsesteenweg (van de Ranshovenstraat tot en in de richting de Van Audenhovestraat).

“Om een vlotte verkeerscirculatie te bekomen in de straten waar gelegenheidsparkings worden voorzien, zal het verkeer via een parkeerroute verlopen. Hierdoor geldt er tussen diezelfde uren een parkeerverbod in de Keienpoelweg, Houbaertstraat, Ranshovenstraat en de Wulmersumsesteenweg (tussen de Oostelijke Ring en de Van Audenhovenstraat). De parkeerroutes zullen worden aangeduid”, luidt het nog bij de stad. 

Lees meer over de paardenproicessie via deze link.

Nog meer verkeersmaatregelen op andere dagen

Nog in Hakendover komen er ook verkeersmaatregelen voor wielerwedstrijden die er worden georganiseerd op dinsdag 2 en zaterdag 6 april van 14.30 tot 18.30 uur. Dan geldt er een een eenrichtingsverkeer in de Putstraat (van de Oude Heerweg tot de Processieweg), Processieweg (van de Putstraaten tot de Kraaiweg), Kraaiweg (van de Processieweg tot de Keienpoelweg), Keienpoelweg (van de Kraaiwegtot de Eliksemstraat), Neerwindensestraat( van de Kraaiwegtot de Hakendoverstraat in Landen), Hooibout (vanaf het grondgebied Landen tot en in de richting van de Houbaertstraat), Houbaertstraat (van de Hooibout tot de Bosveldstraat), Bosveldstraat (van de Houbaertstraat tot de Broedersblok), Broedersblok (van de Bosveldstraat tot de Van Audenhovestraat), Van Audenhovestraat (van de Broedersblok tot de Meierstraat), Meierstraat (van de Bosveldstraat tot de Oude Heerweg) en de Oude Heerweg (van de Meierstraat tot de Putstraat).

Tenslotte vindt op zondag 31 maart in Hakendover ook nog het Paasbal plaats en ook daarvoor geldt, van 31 maart (18 uur) tot 1 april (4.30 uur), in enkele straten een eenrichtingsverkeer. Het gaat om de Keienpoelweg (van de Eliksemstraat tot de Kraaiweg), Kraaiweg (van de Keienpoelweg tot de Houbaertstraat) en de Houbaertstraat (van de Kraaiwegtot de Bosveldstraat). Er wordt een omleiding voorzienvia de Bosvelstraat , Meierstraat , OudeHeerweg en de Putstraat.

 

Lees meer over