Zo zag Hoegaarden eruit in de Gallo-Romeinse tijd

Teleporteer jezelf naar de Gallo-Romeinse tijd

De archeologische site Meer in Hoegaarden krijgt een educatieve functie met QR-codes en een 3D-applicatie waardoor jezelf kan teleporteren naar de Gallo-Romeinse tijd. 

Al in 2013 en 2014 deed de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een archeologisch proefsleuvenonderzoek op de locatie Meer aan de Begijnenweg in Meldert bij Hoegaarden. Archeologen voerden een proefsleuvenonderzoek uit. Portiva maakte een aanvullend geofysisch onderzoek mogelijk. Hierbij kon de site ruimtelijk worden afgelijnd en werd de impact van bodemerosie op de archeologische sporen vastgesteld. 

Archeologische vondsten

De sporen en vondsten toonden aan dat er in de tweede eeuw na Christus een Gallo-Romeinse villa, rustica of landbouwbedrijf heeft gestaan. Naast de fundamenten van een hoofd- en bijgebouw en heel wat aardewerk vonden de archeologen onder andere gesmede nagels, een slijpsteen, een bronzen mantelspeld en een Romeinse deursleutel. 

Ruilverkaveling Willebringen

Het ruilverkavelingsplan van Ruilverkaveling Willebringen heeft enkele erfgoedlocaties aangeduid, waaronder site Wiederveld in Boutersem, site Mellenberg in Kumtich en site Meer in Hoegaarden. Deze laatste twee sites vroegen om maatregelen om de erfgoedlocatie te beschermen tegen erosie. Dankzij het project kon men de percelen met de meest kwetsbare kern uit het landbouwgebruik halen. Dit was nodig omdat het verder ploegen van de percelen, met bodemerosie tot gevolg, nefast is voor de sporen in deze gevoelige ondergrond. Eigenaars en gebruikers van deze gronden kregen via herverkaveling andere gronden aangeboden. De site zelf wordt onder permanent grasland gelegd zodat de archeologische sporen en kennis bewaard blijven. 

3D-applicatie en infopunten

Naast de educatieve inrichting zullen er ook infopunten te vinden zijn die weetjes over de site en het archeologisch onderzoek weergeven. Er zal tevens een virtuele beleving mogelijk zijn via een smartphone applicatie. Hierdoor kan je ontdekken hoe het er in de Gallo-Romeinse tijd uitzag. Verspreid over de site vind je QR-codes die je kan scannen waarmee je jezelf teleporteert naar het toenmalige landschap. De site is erg rustig gelegen en zal uitgroeien tot een mooie recreatieve rustplek met een educatieve meerwaarde. 

De site kan je hier vinden: Begijnenweg z/n (vlakbij de holle weg), 3320 Meldert (Hoegaarden)

Lees meer over