Burgerplatform verzet zich opnieuw tegen komst windturbines in Hoegaarden

Een windturbine

Het burgerplatform Leefbaar Hoegaarden verzet zich opnieuw tegen de komst van 4 industriële windturbines op het grondgebied van de gemeente Hoegaarden. Vorig jaar deden ze dat ook al toen Engie via 2 openbare onderzoeken toelating probeerde te krijgen om de turbines te bouwen. Toen resulteerde dat in een weigering door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant maar Engie gaat tegen die uitspraak in beroep waardoor de beslissing nu bij de Vlaamse overheid komt te liggen en er nu een nieuw openbaar onderzoek loopt.

Het plan bestaat uit de bouw van windturbines van elk 5 MW, 150 m hoog en een rotordiameter van 139 m. Het projectgebied ligt niet alleen op minder dan 500 m van de drie dorpskernen van Oorbeek, Hauthem en Hoksem, het ligt ook midden een kerngebied voor zeldzame en bedreigde akkervogels, roofvogels en vleermuizen en pal in een gebied dat valt onder het soortenbeschermingsprogramma (SBP) van de grauwe kiekendief”, luidt het bij het burgerplatform dat zich ook nu verzet tegen het plan.

Volgens de initiatiefnemers probeert Engie via een aantal minimale aanpassingen de gemeente buiten spel te zetten. “Door deze tactische wijzigingen zet Engie ook opnieuw de hele mallemolen in gang voor een derde openbaar onderzoek over hetzelfde plan. Het openbaar onderzoek loopt momenteel en eindigt op 10 juni. De aanpassingen in het plan zijn minimaal. Ten eerste werden twee van de vier windturbines een aantal meter verplaatst zodat er geen tijdelijke aanpassingen aan gemeentewegen nodig zijn. Hierdoor is er geen toestemming meer nodig van de gemeente Hoegaarden wat dat punt betreft. Ten tweede werd er een vogelakker van 0,5 ha, waarvan sprake was in de vorige aanvraag, geschrapt en vervangen door een andere van 1,22 ha. Het betreft dus een netto toename van 0,72 ha. Deze nieuwe vogelakker is trouwens verder van het projectgebied gelegen. Ten derde probeert Engie meer uitleg te geven over het camera-stilstand systeem. Helaas doet die uitleg meer vragen rijzen dan ze er beantwoordt.”

Volgens het platform zal het project niet alleen de natuur aantasten maar zullen omwonenden er ook last van hebben. “De impact door slagschaduw en geluid wordt met deze nieuwe aanvraag geenszins verminderd. Alle bezwaren die in de vorige openbare onderzoeken ingediend werden, worden gelukkig meegenomen bij de nieuwe beoordeling. Zoals bij de vorige aanvragen stellen we vast dat de omwonenden en natuurverenigingen niet betrokken werden en zelfs niet adequaat geïnformeerd werden”, besluit het platform dat erop rekent dat de Vlaamse overheid de aanvraag zal weigeren.

.