cd&v is in Geetbets voortaan cd&v plus

cd&v

Cd&v in Geetbets gaat voortaan door het leven als cd&v plus. “De samenleving is de afgelopen jaren enorm veranderd. Daarom heeft het cd&v bestuur en haar mandatarissen het afgelopen jaar gewerkt rond onze insteek en visie voor de gemeente Geetbets naar de toekomst toe. Het is tijd voor een cd&v van nu”, luidt het.

Een grote naamsverandering is het niet maar dat is bewust. We willen een naam die uitstraalt waarvoor we als groep staan Wij zijn immers een cd&v van de Dorpsstraat en niet die van de Wetstraat. Wij zijn een cd&v die dicht bij de mensen staat en open staat voor iedereen. We gaan voor cd&v met een plus”, zegt Katrien Weckx van de partij.

 Bij de partij hebben ze over die extra plus nagedacht want dat extra woord staat wel degelijk voor een en ander “De P staat voor participatie want we willen inwoners betrekken bij ons programma, de L voor lokaal want we willen weg van de Wetstraat, de U voor uniek want iedereen moet gehoord worden en de S voor sociaal, we wilen geëngageerd werken tussen de mensen.”

De partij wil ook mensen aanspreken die traditioneel niet stemmen voor de partij.  “Alle inwoners, die op een positieve manier mee willen nadenken over de toekomst van de gemeente, zijn van harte welkom om zich kandidaat te stellen, los van welke politieke strekking ook. Wij gaan voor een dorpspolitiek die dicht bij de mensen staat, waarbij geluisterd wordt naar alle inwoners. We zijn bereikbaar voor iedereen

De partij engageert zich nu al voor het streven naar een betere verkeersveiligheid en wil meer aandacht voor het verenigingsleven en de sportclubs.

“ Sociale cohesie, het stimuleren van buurtwerking, een zorgzame buurt en voldoende ontmoetingsplaatsen staan hoog op onze agenda. Betaalbare vergaderlokalen voor elke vereniging zijn nodig, cd&v plus wil een financieel leefbaar, open en transparant beleid.  We willen een Geetbets waar iedereen zich veilig en thuis voelt.”
 

Lees meer over