Woonwijken worden verbonden met fietssnelweg Boutersem-Leuven

Van Belle en Devroye

De woonwijken rond het kruispunt van de Aarschotsebaan en de Leuvensesteenweg in Boutersem krijgen een rechtstreekse verbinding met de fietssnelweg Boutersem-Leuven. Schepen van Mobiliteit Maarten Devroye (N-VA) en schepen van Openbare Werken Guy Vanbelle (Cd&v) ) hebben hiervoor een plan klaar en het schepencollege besliste intussen een fietswegel aan te leggen in het verlengde van de Bosstraat tot aan de fietssnelweg.

Nabij het kruispunt liggen meerdere woonwijken.  Er is de verkaveling Steenken, maar daarnaast ook de woningen langs de Aarschotsebaan, de Heidestraat, de Leuvensesteenweg, de Boststraat en de Kromme Herent.  “Zonder de nieuwe verbinding zouden deze inwoners eerst een eind moeten terugrijden langs de Leuvensesteenweg richting Boutersem-centrum om daar de fietssnelweg op te kunnen”, luidt het. 

Er werd intussen met de eigenaar van de betreffende percelen, namelijk de kerkfabriek, ook al een overeenkomst gesloten die de aanleg van het fietspad mogelijk maakt. 

"We hebben deze bestuursperiode al heel zwaar ingezet of fietspaden.  Door de realisatie van een fietsverbinding tussen de Boststraat en de fietssnelweg kunnen we opnieuw  een ‘missing link’ wegwerken.  Op deze wijze creëren we een veilige en comfortabele fietsverbinding tussen de Aarschotsebaan en de fietssnelweg", zegt Devroye.

 Het opgemaakte rooilijnplan voor de weg werd voorgelegd op de gemeenteraad om voorlopig vastgelegd te worden en werd unaniem goedgekeurd.

In de volgende stappen volgt er een openbaar onderzoek, waarna deze andermaal zal voorgelegd worden voor definitieve vastlegging, om  deze grondstroken te verwerven. 

Snel en veilig aansluiten op fietssnelweg

 Het nieuwe pad dient ook een officiële naam te krijgen en deze naam diende dan ook voorlopig te worden vastgesteld.   Daarom werd er een advies gevraagd aan de heemkundige vereniging Velpeleven die, op basis van historisch cartografisch onderzoek, drie namen voorstelde, namelijk Bostsestraat, Capelleweg en Bostwegel.

Vanbelle koos voor de Bostwegel  en de gemeenteraad keurde zijn voorstel goed.

"Wat natuurlijk veel belangrijker is dan de naamgeving, is dat fietsers door deze verbinding snel en veilig aansluiting  vinden tot de nabijgelegen dorpen richting Leuven. Ook voor het woon-werkverkeer is deze nieuwe Bostwegel een grote troef", gaat Vanbelle verder.

 De fietssnelweg F24 (Leuven-Tienen) wordt op het grondgebied van Boutersem aangelegd door de provincie Vlaams-Brabant. De werken voor  het traject, vanaf de grens met Bierbeek tot de Boststraat zijn, op dit moment in uitvoering.  De gemeente is verantwoordelijk voor de aantakkingen op de fietssnelweg.

Lees meer over