Binnenkort veiliger fietsen in Boutersem

De provincie Vlaams-Brabant investeert 269.307,36 euro in de aanleg van fietspaden langs de Kerkomsesteenweg in Boutersem.

De provincie Vlaams-Brabant investeert 269.307,36 euro in de aanleg van fietspaden langs de Kerkomsesteenweg in Boutersem.

De nieuwe fietspaden langs de Kerkomsesteenweg in Boutersem starten vanaf het kruispunt met Malendries en lopen tot aan de gemeentegrens met Lubbeek. Het traject heeft een lengte van ongeveer 800 meter.

“Vóór de aanleg was er geen fietsinfrastructuur langs de Kerkomsesteenweg. De nieuwe fietspaden zijn dus een belangrijke stap in het verbeteren van de verkeersveiligheid en het stimuleren van duurzaam vervoer in de regio”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

Er zijn aanliggend verhoogde fietspaden van 1,75 meter aangelegd. De rijbaan is versmald tot 5,4 meter. Ter hoogte van huisnummer 332 gaan de fietspaden over in vrijliggende fietspaden met een tussenruimte van 1 meter met de rijbaan. De rijbaan behoudt hier wel zijn oorspronkelijke breedte. 
De fietspaden zijn in rode uitgewassen beton aangelegd. 
Op het kruispunt met Malendries en de Kumtichsestraat zijn verhoogde fietspaden niet mogelijk en werden er fietssuggestiestroken voorzien. Richting Tiensesteenweg gaan de fietssuggestiestroken weer over naar een verhoogd aanliggend fietspad.

Langs de Kerkomsesteenweg in Boutersem werden fietspaden aangelegd.
Langs de Kerkomsesteenweg in Boutersem werden fietspaden aangelegd.

“Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat woonkernen, scholen en bedrijventerreinen met elkaar verbindt.”

Fietsfonds helpt gemeenten

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 90% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.

Lees meer over