Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Boutersem opnieuw gezegend na restauratiewerken

kapel

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, op het Hoeksken  in Willebringen, werd zaterdag opnieuw gezegend nadat de kapel zowel buiten als binnen werd gerenoveerd.

Als onderdeel van de Ruilverkaveling Willebringen zorgden de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeente Boutersem vorig jaar  voor de buiten- en binnenrenovatie van de kapel. De pastorale zone Sjalom nodigde nu de omwonenden nu uit voor een herinzegening. 

“We zochten naar een symbolische datum voor de inzegening”, verduidelijkt Bettie Geelen, lid van de pastorale ploeg. “We overwogen dit te doen op15 augustus, dat is namelijk een feestdag en staat bekend als Maria-Tenhemelopneming.  Die dag waren er in de regio al religieuze diensten voor de feestdag waardoor er geen pastoor beschikbaar was voor de inzegening.  We zochten naar een andere symbolische datum en zo kwamen we uit bij 8 december.  Dat is de feestdag van Maria Onbevlekte Ontvangenis,  de naam waarmee O.L.Vrouw zich kenbaar maakt bij haar verschijning in Lourdes. Omdat het een vrijdag was en we het belangrijk vonden om omwonenden hierbij uit te nodigen, kozen we voor 9 december. “

Omwonenden vroegen al langer om de kapel te restaureren. “Daarom werd een aanvullende opdracht opgenomen in het dossier Landschapsontwikkeling Erfgoed en Kapellen van de Ruiverkaveling Willebringen.  Eén van de aandachtspunten van de ruilverkaveling is aandacht hebben voor onze cultuur. Daarom hebben we, onder meer ,de kapelletjes geïnventariseerd en hier en daar ook gerestaureerd.  De kapel van het Hoeksken is er zo één.”, zegt Annick Grillet van de Vlaamse Landmaatschappij

Naast gevelwerken werden de ramen vervangen, het plafond hersteld en schilderwerken uitgevoerd binnen in de kapel en aan de buitendeur.

De totale kostprijs van de restauratie bedraagt  37.706 euro.  Het Vlaamse Gewest zorgde, via de Vlaamse Landmaatschappij, voor 80% van het budget.  De gemeente Boutersem nam de resterende 20% voor haar rekening.

Hoe oud de kapel precies is, is niet geweten, wellicht werd de kapel gebouwd in de 19de eeuw.  “Dankzij de Ruilverkaveling konden we al heel wat realiseren in Willebringen.  Op toeristisch vlak is er de relictsite van Honsem met een schaalmodel van een militair vliegtuig.  Daarnaast is er ook het fietspadennetwerk tussen Vertrijk, Willebringen, Honsem, Meldert, Opvelp en Kumtich. Daar komt nu deze kapel bij”, besluit tevreden burgemeester Chris Vervliet (cd&v).