Boutersem was in 2013 virtueel failliet, sindsdien gaat het beter en verlaagt gemeentebelasting een tweede keer

Gemeentehuis Boutersem

De gemeente Boutersem verlaagt de gemeentebelasting voor de tweede keer deze legislatuur.  “In 2013 was de gemeente virtueel failliet.  De schuld moest herschikt worden, de belastingen verhoogd en besparingen doorgevoerd.  We willen evenwel niet dat de  in 2013 verhoogde belastingen het nieuwe normaal worden.  Daarom verlagen we de belastingen in kleine stapjes.  Door in kleine stapjes te werken kunnen we ons investeringsprogramma blijven uitvoeren en ontwrichten we de gemeentefinanciën niet”, zegt burgemeester Chris Vervliet (cd&v).

De gemeente investeerde de voorbije jaren heel wat, zo kwamen er nieuwe fietspaden in Kerkom, Vertrijk en Willebringen, de oude schoolsportzaal werd gerenoveerd, er kwamen nieuwe kleuterklasjes, een polyvalente zaal, nieuwe lokalen voor de buitenschoolse opvang, bufferbekkens en nieuwe kinderopvangmogelijkheden.  Samen met rioolwerken werd op verschillende plaatsen het wegdek hernieuwd.

“Ondanks het hoge investeringsbedrag blijven de gemeentefinanciën gezond’, aldus Vervliet. “In 2022 boekte de gemeente voor de tiende opeenvolgende maal een overschot.”

In 2019 werd ook al de aanvullende personenbelasting verlaagd van 7,7% naar 7,6%. “ Ditmaal gaat het om een verlaging van de onroerende voorheffing.  In de nieuwe meerjarenplanning wordt voorzien dat deze zal dalen van 812 naar 795 opcentiemen.  Spectaculair is dat niet, voor een gemiddeld gezin zal het slechts een verschil maken van 15 à 20 euro per jaar.  Deze komt evenwel bovenop de eerdere verlaging van de aanvullende personenbelastingen. “

Eerder, in de vorige legislatuur, werd de aanvullende personenbelasting ook al verlaagd van 7,9% naar 7,7%, de forfaitaire afvalbelasting werd eveneens gehalveerd.   

“Stuk voor stuk kleine stapjes, maar alles tesamen konden we een gemiddeld gezin al iets meer dan 100 euro teruggeven van de in 2013 verhoogde belastingen.   Volgens de aangepaste meerjarenplanning eindigt de gemeente de komende jaren op comfortabele begrotingsoverschotten.  In theorie zouden we een grotere belastingsverlaging hebben kunnen doorvoeren maar we willen de kansen van diegenen die na ons komen -volgende bestuursperiode- niet in het gedrang brengen.  Liever in kleine stapjes werken en geen risico’s nemen”, besluit de burgemeester.

Lees meer over