Boutersem past concessievoorwaarden voor begraafplaats aan

kerkhof

Boutersem verkort de grafconcessie. Daar waar je voordien alleen maar een concessie kon verlengen voor minium twintig jaar kan dat voortaan ook voor tien jaar. “De vraag kwam van een ouder echtpaar, die de grafconcessies van familieleden moest verlengen.  Een nieuwe periode van twintig jaar leek hen te lang.  Ze vroegen ons daarom of het niet mogelijk was de periode te verkorten.  We hadden alle begrip voor deze bekommernis”, zegt schepen van Burgerzaken Tinne Alaerts (cd&v). 

Ook de tariefstructuur wordt eenvoudiger. “Ongeacht of het om een graf, een grondnis  of een columbariumconcessie gaat, betaalt een inwoner nu 400 euro voor een periode van 20 jaar.   Een concessieverlenging met tien jaar kost 250 euro.  We wilden niet dat de nabestaanden hun keuze afhankelijk maakte van de prijs.  Vandaar deze gelijkschakeling. Deze gelijkschakeling heeft tot gevolg dat de meeste tarieven  dalen.”

Voor jongeren tot 18 jaar, die overleden, rekent de gemeente geen bedrag aan voor een concessie.

“Voorheen was de eerste periode van twintig jaar gratis in het geval van een overledene jonger dan veertien jaar, voor verlengingen moest wel betaald worden.  Het leed van ouders wiens kinderen overlijden is onbeschrijfelijk en vanzelfsprekend hebben zij er nood aan dat de concessie van hun kind zeer langdurig is.  Vandaar dat we dit gratis maken in het geval van een minderjarig kind, ook bij verlengingen."  

Bovenstaande tarieven gelden als de overledene een inwoner van Boutersem was.  Voor niet-inwoners zijn de tarieven het dubbele en 50 euro bij een minderjarige.