Boutersem investeert fors in drie nieuwe fietspaden en combineert de werken met de heraanleg van het wegdek

Gemeentehuis Boutersem

In Boutersem komen er drie extra fietspaden. De gemeenteraad keurde verdere stappen goed om die fietspaden te realiseren.  “We gaan zwaar investeren,” zegt burgemeester Chris Vervliet (cd&v), die ook bevoegd is voor financiën.  “Op het belangrijkste traject willen we het fietspad combineren met de heraanleg van het wegdek. De investeringskost van dit laatste valt volledig ten laste van de gemeente.”

Het eerste dossier betreft het fietspad dat langs de Kerkomsesteenweg zal lopen, voorbij de gemeentelijke basisschool tot aan de Lubbeekstraat.  “Hier komt er een fietspad langs beide zijden van de Kerkomsesteenweg.  In het hartje van Butsel wordt dit enkele honderden meters fietssuggestiestrook.  De eerste plannen werden al tijdens de vorige bestuursperiode opgesteld, maar vooral de grondinnames namen veel tijd in beslag.  Het fietspad kadert in het bovenlokaal fietspadennetwerk.  Hierdoor wordt het fietspad zelf voor 90% gesubsidieerd door de provincie en de Vlaamse overheid.  De kostprijs van de grondinnames valt evenwel ten laste van de gemeente."

Wegdek mee vernieuwen

De gemeente wil van de gelegenheid gebruik maken om langs het traject ook het wegdek te vernieuwen.  “De versleten betonstroken lopen door de dichtst bewoonde gedeeltes van de Kerkomsesteenweg en zorgen voor veel geluidsoverlast.  Bovendien moeten er, jaar na jaar, herstelwerken plaatsvinden.  Het herstel van het wegdek wordt niet gesubsidieerd.  De kostprijs hiervan zal wellicht hoger liggen dan 2 miljoen euro.  Samen met de grondinnames en het restbedrag voor het fietspad, zal van de gemeente wellicht een totaalinvestering van meer dan 3 miljoen euro nodig zijn.  Dit is haalbaar en noodzakelijk. Niet investeren brengt ook kosten met zich mee, zoals jaarlijkse herstelwerken.  Onze gemeente heeft de voorbije jaren gebruik gemaakt van de lage rentes om te investeren.  Daardoor blijft de financiële situatie onder controle”, legt Vervliet uit. 

Omdat de gemeente zelf aanvrager is kan ze de omgevingsvergunning hiervoor niet goedkeuren, dat moet gebeuren door de Deputatie maar die had aan de gemeenteraad om advies gevraagd.

Nog meer fietspaden aanleggen

Een tweede fietspad wil Boutersem realiseren parallel met de Smidstraat “Op dit ogenblik ligt daar een wegel.  De bedoeling is ook daar een volwaardig fietspad aan te leggen, waardoor fietsers de drukke Smidstraat kunnen vermijden. Ook dit fietspad past in het bovenlokaal fietspadennetwerk.  Om dit fietspad te realiseren zijn een dertigtal grondinnames nodig.  Het gaat meestal om relatief kleine innames waardoor de totale kostprijs van de gronden maar 30.000 euro zou bedragen.  De gemeenteraad stelde het studiebureau Sweco aan om de onderhandelingen te voeren met de eigenaars.”

Een derde project wil het fietspad langs de Kerkomstesteenweg verlengen, met name tussen de Lubbeekstraat en de bebouwde kom in Kerkom.  De bedoeling is om hier langs de zuidzijde van de Kerkomsesteenweg een fietspad met dubbele rijrichting aan te leggen.  “Het onderzoek over dit traject werd later opgestart.  De gemeenteraad keurde de voorlopige rooilijnplannen goed.  Er start nu een openbaar onderzoek.  Daarna worden de rooilijnplannen definitief goedgekeurd, waarna de onderhandelingen over de grondinnames kunnen starten.   Het is de bedoeling dat dit fietspad in Kerkom aansluit op de fietspaden die daar de voorbije drie jaar werden aangelegd, in combinatie met rioolwerken.  Voorbij de gemeentegrens zou het fietspad ook doorlopen, vermits Lubbeek ondertussen gestart is met een fietspad lang de Boutersemstraat.”

Lees meer over