Vlaams-Brabant rondt de kaap van 1000 vastgoedmakelaars

Huissleutel (huur)woning pexels-rodnae-productions
De voorbije 10 jaar groeide het aantal vastgoedmakelaars met maar liefst 21 procent. In 2022 telde België 10.987 vastgoedbemiddelaars, syndici en rentmeesters. Dat zijn er 37 meer dan het jaar daarvoor.

Hoewel er nog nooit zoveel in ons land actief zijn geweest, lijkt het aantal vastgoedprofessionals enigszins te stabiliseren. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). De gemiddelde leeftijd van de vastgoedmakelaar is 48. De stagiair-vastgoedmakelaar is gemiddeld 33 jaar.

Het aantal vastgoedmakelaars in de provincie Vlaams-Brabant steeg van 983 in 2021 naar 1000 in 2022. De meeste vastgoedmakelaars zijn actief in het Brussels Gewest (1.935). In Vlaanderen tellen West-Vlaanderen (1.603) en Antwerpen (1.503) de meeste vastgoedprofessionals. In Wallonië tellen Henegouwen (771) en Waals-Brabant (748) de meeste vastgoedprofessionals.

Ruim een derde van de vastgoedmakelaars zijn vrouwen. Vlaanderen scoort op dit vlak iets hoger dan het nationaal gemiddelde. Tussen de provincies onderling zijn er toch opvallende verschillen. Namen is met 37,7 procent de meest ‘vrouwelijke’ vastgoedmakelaarsprovincie. Antwerpen en West-Vlaanderen bekleden met 34,9% samen de tweede plaats. De drie provincies waar er relatief gezien het minst vrouwen als vastgoedmakelaar aan de slag zijn, zijn Luik, Henegouwen (beiden 27,0%) en Luxemburg (30,4%). In het Brussels Gewest bedraagt het aantal vrouwelijke vastgoedmakelaars 31,3 procent.

“Men kan echter niet stellen dat de vastgoedsector een mannenbastion is. De cijfers inzake vastgoedmakelaars geven maar een deel van de werkelijkheid weer. De tewerkstellingscijfers van de RSZ, aangeleverd door Fonds 323, leren namelijk dat wat de bedienden betreft er meer dan 62 procent dames zijn”, nuanceert BIV-ondervoorzitter Olivier Morobé. “Kenmerkend aan de vastgoedsector is het nauw sociaal contact. Vastgoedbemiddelaars, syndici en rentmeesters alsook hun medewerkers vervullen een betekenisvolle, adviserende functie bij de aankoop of verhuur van een woning of het beheer van een mede-eigendom. Aan deze beroepen zijn heel wat facetten verbonden, die zowel mannen als vrouwen aanspreken.“

Alsmaar meer specialisering
Het beroep van vastgoedmakelaar blijft populair. Het aantal nieuwe inschrijvingen op de lijst van stagiairs is lichtjes gestegen. 844 van de 955 stagiairs zijn uitsluitend als vastgoedbemiddelaar actief. Het aantal ingeschreven stagiairs dat enkel op de syndicuskolom is ingeschreven, klom van 57 naar 91.

Waar de vastgoedprofessional vroeger een all-rounder was, is er een duidelijke tendens naar specialisering. Vijf jaar geleden was bijna 53 procent van hen zowel ingeschreven op de bemiddelaars- als op de syndicuskolom, maar lang niet iedereen nam beide rollen actief op. In 2022 slonk dat aantal tot 2.676 (24,4%). Heel wat bemiddelaars-syndici kozen er de voorbije jaren voor om nog enkel als bemiddelaar actief te zijn. Waar vijf jaar geleden het aantal vastgoedmakelaars dat enkel op de bemiddelaarskolom stond slechts 44,3 % van het totaal bedroeg, is dat nu gestegen naar 71 procent.

Knelpuntberoep
In 2022 ontfermden 513 vastgoedmakelaars zich uitsluitend als syndicus over het beheer en de vertegenwoordiging van een mede-eigendom, zoals een appartementsgebouw. Dat is slechts 4,7% van het totale aantal vastgoedmakelaars. In 2017 was dat maar 2,8 procent.

“Niettegenstaande de kleine toename, blijft het percentage stagiairs dat syndicus wil worden, nog steeds zeer gering”, stelt Olivier Morobé vast. “Het aantal appartementen op de Belgische woningmarkt neemt echter flink toe. De syndicusmarkt biedt bijgevolg heel wat opportuniteiten. Toch blijft het een knelpuntberoep. Daarom deed het BIV vorig jaar bij de vastgoedprofessionals een bevraging en willen we het beroep van syndicus bekender maken bij zowel het brede publiek als bij de mede-eigenaars.”