Geen frisdrankautomaten van Coca Cola meer in middelbare scholen vanaf eind 2023

Coca Cola

Vanaf eind 2023 zullen geen frisdrankautomaten van Coca-Cola te vinden zijn in Belgische scholen. Op die manier wilt de frisdrankreus inspelen op de maatschappelijke verwachtingen.

In lagere scholen verdween dit type automaat al even geleden. In middelbare scholen zijn ze nog zichtbaar aanwezig. Ze bevatten wel enkel nog water en suikervrije dranken, zoals Coca Cola Zero. Deze aanpassingen kwamen er in het kader van de engagementsverklaring die de Vlaamse onderwijskoepels samen met de aanbieders in 2016 overeen kwamen. Ze besloten om een uitdoofbeleid in te stellen om geen gesuikerde dranken meer te brengen.

Door de automaten in België en Luxemburg van de scholen te verwijderen, zet de drankenproducent een stroomversnelling in. Bij Coca-Cola benadrukken ze dat deze verandering niet ingegeven is door een komende en strengere wetgeving maar dat het om een eigen beslissing gaat.

Deze gezondheidsmaatregel is van toepassing enkel voor automaten die eigendom zijn van Coca-Cola. Ook anderen kunnen een automaat in een school uitbaten.

Lees meer over