Nieuwe windturbine Diest in gebruik genomen met aanwezigheid van ambassadrice Dina Tersago

19 oktober 2021 | 16u04 | Gepost door redobra@telenet.be
Dina Tersago is ambassadrice van de groene energie bij Harol in Diest
Op de site van Harol in Diest werd op dinsdag 19 oktober 2021 de windmolen officieel in gebruik genomen. 

De HAROL-site in Diest langs de E314 heeft er een nieuwe landmark bij: de indrukwekkende Aspiravi-windmolen, die het bedrijf volledig op groene energie zal doen draaien. De windturbine is de bekroning van een groot duurzaamheidsproject bij de Hagelandse zonweringspecialist. Ook omwonenden kunnen mee investeren en bijdragen aan een duurzame toekomst. 

“Zorgvuldig omspringen met de beschikbare energiebronnen zit in het DNA van Harol. Onze oplossingen verminderen het energieverbruik in gebouwen, terwijl we zelf een voortrekkersrol willen opnemen en bijdragen aan een klimaatneutrale maatschappij. Dat Harol werd genomineerd als Klimaatambassadeur door Voka Vlaams-Brabant en door het MiK (Milieu-infopunt voor de kmo) zien we dan ook als een mooie erkenning. Uiteraard willen we hierin nog verder groeien, en samen met onze merkambassadeur Dina Tersago de boodschap blijven uitdragen", zegt CEO Annick Draelants.

Kimaatbeleidsplan

De Aspiravi windturbine zit verankerd in 700 m³ beton, heeft een ashoogte van 116 m, een tiphoogte van 178 m en een geïnstalleerd vermogen van 3,6 MW. De 61 m. lange wieken hebben een gewicht van 20 ton. De gondel weegt 40 ton, de 6 stalen torensecties wegen gemiddeld 70 ton en de generator, die bestaat uit de rotor en de stator, weegt 124 ton. De windturbine bespaart jaarlijks zo’n 3.600 ton CO2-uitstoot en past ook in het Klimaatbeleidsplan van de provincie Vlaams-Brabant, die tegen 2040 klimaatneutraal wil zijn.

Windenergie is een zuivere, onuitputtelijke en lokale energiebron die een belangrijke rol speelt in de noodzakelijke energietransitie van fossiele brandstoffen naar een schone toekomst. Maar om dat te doen slagen, hebben we concrete samenwerkingen nodig. Dit project met Harol is een toonbeeld van hoe het moet: een gezamenlijk project van turbinebouwers, visionaire ondernemers en beleidsmakers, én omwonenden als coöperanten, waarbij we ook de minderbedeelden in de samenleving niet vergeten", zegt Geert Maris, Senior Business Development Manager bij Aspiravi.

Omwonenden en sociale doelen genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap ‘Aspiravi Samen cv’ kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Aspiravi Samen cv telt vandaag bijna 3.500 coöperanten, die tegen een voordelig tarief lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen via Aspiravi Energy. Aspiravi Energy is daarmee uniek, want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.

Een kijkje binnenin de windturbine

Een kijkje binnenin de windturbine
Binnenin de molen

Dina Tersago: The only way is up

Dina Tersago: The only way is up
Binnenin de Harol windmolen

Met de ladder naar de top

Met de ladder naar de top
Binnenin de molen

Zicht vanop de top van de molen

Zicht vanop de top van de molen
Zicht vanop de top van de molen

Initiatiefnemers van de Harol-windmolen

Initiatiefnemers van de Harol-windmolen
Initiatiefnemers van de Harol-windmolen

Lees meer over