Diest lanceert nieuw handelsplan

2 maart 2023 | 08u10 | Gepost door redobra@telenet.be
Diest blijft bij Oost-Brabant
Op woensdag 1 maart stelde stad Diest het nieuwe handelsplan “Diest: creatieve ondernemershoofdstad van het Hageland” voor. Het handelsplan kwam tot stand in samenwerking met City-D en de Universiteit Antwerpen. Het bevat een reeks nieuwe maatregelen om ondernemerschap in Diest te stimuleren.

Sinds 2020 voorziet de stad Diest een bijkomend jaarlijks budget van 60.000 euro om ondernemerschap in Diest aan te moedigen. Door de covidmaatregelen bleef dat geld de afgelopen jaren grotendeels onbenut. “In de coronaperiode zagen we dat zowel ondernemers als klanten zich anders gingen organiseren”, zegt schepen van Lokale economie Maurits Vande Reyde. “We kozen daarom voor een uitgebreide studie over hoe we de beschikbare middelen het best konden inzetten. Dit nieuwe plan is daar het resultaat van.” 

Compacter kernwinkelgebied 

Dit gebied bakent de zone af waarbinnen de meeste commerciële zaken zich kunnen vestigen. In deze zone is het verplicht om de benedenverdieping te gebruiken voor handelsactiviteiten. Het huidige kernwinkelgebied omvat nagenoeg het volledige centrum van Diest en loopt van de Schaffensepoort tot aan de Hasseltsestraat. De Stad Diest gaat dit nu verkleinen naar van het postgebouw in de Koning Albertstraat tot het ziekenhuis in de Hasseltsestraat. Hier komt in 2025 ook een ondergrondse parking.

“Uit studies bleek dat we in Diest niet groter moesten worden wat betreft winkeloppervlakte. Integendeel: het huidige aanbod voldoet ruimschoots voor het aantal bezoekers. Maar de winkels zijn wel sterk verspreid. Dat maakt het kernwinkelgebied momenteel tot een gatenkaas. Door het compacter te maken, gaan we na verloop van tijd komen tot een kleiner, maar aantrekkelijker winkelgebied, met minder leegstaande plekken”, zegt Vande Reyde. Buiten het kernwinkelgebied krijgen ondernemers nu de optie om de benedenverdieping van hun pand om te vormen tot woongelegenheid. Maar dat is geen verplichting. 

Stimulansen voor ondernemers

De stad Diest voorziet daarbovenop verschillende premies om ondernemers te ondersteunen wanneer zij overwegen zich in Diest te vestigen of binnen Diest naar het kernwinkelgebied te verhuizen.

  • Aantrekkingspremie: bestemd voor handelaars die zich willen vestigen in het kernwinkelgebied
  • Verhuispremie: bestemd voor handelaars die hun handelszaak, gevestigd op het grondgebied van Diest, verhuizen van buiten het kernwinkelgebied naar het kernwinkelgebied
  • Omvormingspremie: herbestemming (als woongelegenheid of nieuwe woning na sloop) van een handelspand buiten het kernwinkelgebied dat is leeg komen te staan na verhuis van een handelszaak naar het kernwinkelgebied
  • Gevelrenovatiepremie: bestemd voor handelaars die investeren in bestaande handelspanden, gelegen in het kernwinkelgebied. Deze premie bestaat uit een basisbedrag dat verhoogd kan worden met:
  • Verwevingsbonus: voor het toegankelijk maken van bovenliggende entiteiten gekoppeld aan een handelspand via een aparte toegang
  • Toegankelijkheidsbonus: voor het toegankelijk maken van het pand voor personen met een handicap

Info en aanvraag op www.diest.be/ondernemen/ondersteuning-ondernemen

Extra bezoekers aantrekken

Ten slotte ontwikkelde stad Diest een citymarketingplan, dat erop gericht is om Diest op een eenduidige manier op de kaart te zetten en zo bezoekers, bewoners en ondernemers aan te trekken en de identiteit van de stad uit te dragen in een eenvormige communicatie. De stad voerde ook metingen uit in samenwerking met Citymesh om het aantal bezoekers in kaart te brengen. Uit de eerste resultaten komt een spectaculaire stijging van het aantal bezoekers naar voren. “Die cijfers moeten echter met een korrel zout genomen worden”, nuanceert Vande Reyde. “We vergelijken immers ook met de coronaperiode vorig jaar. We gaan pas echt evoluties in die cijfers kunnen analyseren het komende jaar. Daarin betrekken we ook informatie over de betaalgegevens. Zo krijgen we een duidelijk beeld over hoe er geld wordt uitgegeven in Diest. Uiteraard gebeurt dat rekening houdend met alle geldende privacymaatregelen.”

Diest op de ondernemerskaart 

Volgens schepen Vande Reyde biedt dit handelsplan de juiste gerichte stimulansen om ondernemerschap in de stad te bevorderen. “Het blijft aan ondernemers om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Dat gaat de overheid niet in hun plaats doen. Onze taak is gewoon te zorgen voor een goede omgeving. We zien wat de impact van klassieke infrastructuurwerken kan zijn. De Winkelwandelzone is levender dan ooit nadat ze vernieuwd, toegankelijker en groener is geworden. Ik pin me daarom ook niet graag vast op het leegstandscijfer, hoewel dat het afgelopen jaar gedaald is. Veel belangrijker voor mij is dat we er nog elke week nieuwe ondernemers bij krijgen. Deze nieuwe stimulansen zijn een aanvulling op wat we reeds deden en zullen blijven doen. De rest is aan ondernemers”, besluit Vande Reyde.

 

Lees meer over