Vervuiling aan de Vlooybergtoren

Tom Werner bij afvalbakken Tielt-Winge Vloyybergtoren
Het succes van het wandelen aan en bezoeken van de Vlooybergtoren heeft blijkbaar ook een negatief kantje. De omgeving wordt besmeurd door het achterlaten van afval.

De Vlooybergtoren werd al enkele keren geteisterd door vandalenacties. In de zomer van 2018 bereikte het vandalisme haar hoogtepunt toen de toren werd vernield door brandstichting. Eind maart 2021 was het opnieuw zover toen een vuilnisbak aan de voet van de toren in brand werd gestoken.

N-VA Tielt-Winge pleit voor maatregelen om vandalisme en vervuiling bij de Vlooybergtoren aan te pakken. "Tielt-Winge heeft maar al te vaak te maken met zwerfvuil en sluikstort. Dit is jammer genoeg tevens het geval in de omgeving van de Vlooybergtoren. De vuilnisbakken aan de toren zaten doorgaans al overvol en nu er maar één vuilnisbak overblijft verandert de voet van de Vlooybergtoren regelmatig in een stortplaats", zegt fractievoorzitter Tom Werner (N-VA). “De burgemeester liet weten niet te willen opdraaien voor het zwerfvuil. Uiteraard moeten bezoekers hun eigen afval opruimen. Maar de gemeente blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbaar terrein. Iedereen moet in dit verhaal zijn verantwoordelijkheid opnemen. Het is niet omdat enkele vandalen vernielingen aanbrengen dat de gemeente daarom de omgeving moet laten verloederen. Struisvogelpolitiek zal dit probleem niet oplossen.”, zegt Tom Werner.

N-VA stelt concrete maatregelen voor om de problematiek aan te pakken. “De gemeenteraad keurde onlangs unaniem ons voorstel goed om een vuilnisbakkenplan op te stellen. Wij willen dit plan uitwerken in overleg met de bevoegde schepenen, de gemeentediensten en de vrijwilligers die deelgenomen hebben aan de zwerfvuilactie. Uit de reacties op sociale media blijkt duidelijk dat onze inwoners voorstellen hebben over plaatsen waar vuilnisbakken nodig zijn. Daarnaast blijven we pleiten voor camerabewaking op plaatsen die gevoelig zijn voor vandalisme en sluikstorten zoals de Vlooybergtoren en de glascontainers in Sint-Joris-Winge. Een monitoringsysteem met camerabewaking kan een waardevol hulpmiddel zijn", besluit Tom.

Lees meer over