Naast 10.000 euro, ook nog 60.000 euro voor wandelpad van de provincie naar Tielt-Winge

Gempegebied Tielt-Winge
In Tielt-Winge subsidieert de provincie Vlaams-Brabant niet alleen een gloednieuwe supergrote Wijnbank maar heeft ze ook 60.000 euro over voor het inrichten van een natuureducatief project ter hoogte van de Gemp in Sint-Joris-Winge, waarvoor de gemeente een samenwerking met het Regionaal Landschap Noord-hageland aangaat. De foto is van Hans Meus die in de buurt zijn Gempemolen uitbaat.

“Het bestaande Vlonderpad ,ter hoogte van Gemp, verkeert in erbarmelijke toestand.  Bij het begin van de legislatuur werden hiervoor al wat budgetten ingeschreven om dit terug in orde te krijgen.  Het Regionaal Landschap Noord-Hageland (RLNH) kwam naar de gemeente met het voorstel om hier een Leader-project rond uit te werken, en dit toch wat grootschaliger te zien”, zegt schepen van Milieu Rad Alaerts (CD&V).

Leader is de naam van het project dat de provincie ontwikkelde om plattelandsprojecten te stimuleren en te subsidiëren, in totaal gaat het om 410.762 euro steun aan 11 projecten in het Hageland.

Gemeente legt 30.000 euro bij 

Het project werd weerhouden en krijgt nu dus 60.000 euro steun. “Bijkomend wordt er ook in de gemeentelijke begroting nog 30.000 euro voorzien voor de aanleg ervan”, gaat schepen van Financiën Jan Loddewykx (CD&V) verder.  “Voor een lokaal bestuur is dit type van projecten ideaal.  Door actief in te zetten op dergelijke subsidiestromen en samenwerkingsvormen, kunnen we ook in kleinere gemeenten mooie projecten realiseren, zonder de begroting te moeten ontwrichten.”  

 Het schepencollege overlegde vorig dinsdag nog met het RLNH, onder andere over dit project. “Er wordt nu verder inhoudelijke vorm gegeven aan het project en er wordt gedacht aan een interactieve wandeling, waarbij de bezoekers actief betrokken worden via het gebruik van hun smartphones.”

Er werden intussen ook al afspraken gemaakt met RLNH over bijvoorbeeld het ecologisch maaibeheer.  “We hebben hun expertise heel nabij zitten in Huize Hageland, een centrum in de gemeente. Het  is dan ook vanzelfsprekend dat zij onze gemeentelijke diensten adviseren hoe we ons openbaar domein best beheren en onderhouden.  Dat kan alleen resulteren in een win-win voor het milieu en de te presteren arbeid”, besluit Alaerts.

Lees meer over