Wijkschool sluiten is geen optie, oudercomité gaat tot uiterste

Ward en de ouderraad is niet te speken over de sluiting van de wijkschool

De ouderraad van de wijkschool in Willebringen, een deelgemeente van Boutersem, stelt het gemeentebestuur in gebreke en dreigt zelfs met een klacht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur in het kader van deugdelijk bestuur. “Het gemeentebestuur wil de school en het aanpalende buurthuis sluiten omdat de gebouwen niet veilig zouden zijn, zonder überhaupt na te gaan hoe de eventuele gebreken zouden kunnen worden geremedieerd en wat dat dan zou kosten. Dit vinden wij van Willebringen onaanvaardbaar, aangezien de gemeente de gebouwen meer dan tien jaar heeft laten verloederen en de gemeente in dit verband - bij monde van de burgemeester Chris Vervliet - zelfs uitdrukkelijk erkende nalatig te zijn geweest tijdens de informatievergadering, die op 20 juni over het onderwerp werd georganiseerd. Dat dit enorm leeft bij de mensen bleek overigens uit de enorme opkomst voor de informatievergadering. Ik kan me niet herinneren wanneer ik ooit nog eens een kerk afgeladen vol zag.”, vertelt woordvoerder van de ouderraad Ward Laeremans (39) die vast van plan is alles uit de kast te halen om de toekomst van de wijkschool te verzekeren.

De wijkschool biedt plaats aan 17 kleuters en ligt op amper 100 meter van de woning van Ward. “Toen we vorige week onze zoon naar school brachten, kregen we er opeens te horen dat de schoolpoorten definitief dicht zouden gaan bij het begin van de zomervakantie. Het gebouw was blijkbaar niet veilig, de stabiliteit kon niet worden gewaarborgd, en ook de brandveiligheid was niet in orde, hetzelfde gold voor het aanpalende buurthuis. Het nieuws kwam voor ons als een donderslag bij heldere hemel. Ik heb toen meteen alle verslagen opgevraagd en tot mijn verbazing stelde ik vast dat het eerste verslag dateerde van eind april. Twee weken later vond de Italiaanse avond in het buurthuis plaats die door de ouderraad van de wijkschool in Willebringen georganiseerd werd en waarop 300 personen aanwezig tekenden. Dat vond ik nogal bijzonder. Eind april neemt de gemeente kennis van potentiële stabiliteitsproblemen, laat dan eerst nog heel wat feesten doorgang vinden om vervolgens twee maanden later in alle hoogdringendheid de gebouwen definitief te laten sluiten op grond van de openbare veiligheid, maar waarbij onze kinderen dan wel nog hun schooljaar mochten uitdoen, mits het plaatsen van een paar werfhekken. Dat blijkt te volstaan voor de veiligheid van onze kinderen om het schooljaar uit te doen, maar niet om volgend jaar opnieuw te starten? Dat begrijp ik toch niet goed.”

Lees verder onder de foto. 

school boutersem
Alles doen om school open te houden

Problemen zijn oplosbaar, als verantwoordelijken mee willen werken

Volgens Ward blijkt uit de verslagen die hij ter inzage kreeg dat, althans voor wat de wijkschool betreft, de daarin vermelde problemen op korte termijn op te lossen zijn met een budget dat allesbehalve overdreven is. “In het meerjarenplan van de gemeente voorzag de gemeente in 2021 zo’n 2,8 miljoen euro om te investeren in functionele onderwijsinfrastructuur, voor 2022 is dat zelfs net geen 4 miljoen euro. Maar voor de wijkschool zou er geen geld beschikbaar zijn om die open te kunnen houden, terwijl hiervoor specifieke subsidies bestaan waarmee een deel van de renovatie kan worden bekostigd, tenminste als je die subsidies aanvraagt. De onwil van de gemeente om haar schouders hieronder te zetten, komt des te harder aan omdat er almaar meer ouders hun kinderen in de wijkschool in Willebringen willen inschrijven en er zich in de regio een onmiskenbare stijgende tendens in geboortecijfers voordoet. Ik stelde zelf al voor om een stabiliteitsingenieur te betalen die de infrastructuur komt bekijken, zodat we ramingen kunnen maken van de kosten die nodig zijn om de school open te houden. Daarnaast zijn er ook heel veel sympathisanten die spontaan hulp aangeboden hebben. We gaan nu als volgende stap dit alles op de agenda van de gemeenteraad proberen te zetten en hopelijk krijgen we groen licht van de gemeente om zelf de nodige initiatieven te nemen.”

Verslagen deugen niet

Ward en de andere ouders, evenals de vele bezorgde inwoners van Willebringen die zich na afloop van de informatievergadering op 20 juni aan het verenigen zijn, stellen zich verder ernstige vragen bij de conclusies van de voorliggende inspectieverslagen. "Het is duidelijk dat de burgemeester zich voornamelijk op het brandweerverslag gebaseerd heeft om de onmiddellijke sluiting van de gebouwen te bevelen. Dat de brandweer zich buigt over aangelegenheden die verband houden met brandveiligheid aanvaarden we uiteraard, maar het kan niet zijn dat men aan de brandweer vraagt uitspraken te doen over de stabiliteit van een bepaald gebouw, dat is niet hun expertise en dat gaven ze zelf ook toe. In andere verslagen wordt geschreven dat er asbestverdachte materialen lijken te zijn gebruikt in het dak. Of het effectief asbest is, werd echter nooit gecontroleerd. Er werden nooit enige stalen genomen, zodat de conclusie gebaseerd is op een louter visuele inspectie. En zelfs al zou er asbest aangetroffen worden, dan nog is dit oplosbaar met opnieuw de mogelijkheid om daarvoor de nodige subsidies aan te spreken. We hebben de gemeente al geconfronteerd op de informatievergadering van 20 juni.”

Lees verder onder de foto. 

Buurthiuis
Ook het buurthuis wordt bedreigd

Tot het uiterste gaan

De actievoerders zijn alvast niet van plan het hierbij te laten. Intussen stelden ze de gemeente in gebreke en vragen ze actie om de situatie aan te pakken. “Recent liet het gemeentebestuur verstaan dat ze de situatie opnieuw zouden bekijken. We hopen dat ze dat echt menen. Ik begrijp goed dat je niet kan toveren en dat alles geld kost maar tegelijkertijd moet de gemeente inzien dat het buurthuis en de wijkschool ontzettend belangrijk zijn voor ons dorp. Dit is het enige wat wij hebben en dat laten we ons niet zomaar afpakken. Voorlopig zetten we dus volop in op dialoog, maar als we vaststellen dat dit niet resulteert in het gewenste resultaat, zullen we ons genoodzaakt zien om klacht in te dienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur met het oog op de vernietiging van het besluit tot sluiting. We gaan echt tot het uiterste om deze school open te houden. Je kan toch niet pronken met het verlagen van de gemeentebelasting om vervolgens voor te houden dat er geen geld zou zijn om dit probleem op te lossen. Dit zou zoveel gezinnen blij maken.”

Voorlopig krijgen we niemand van het bestuur te pakken om te reageren., zodra ze dit doen, hoort u het hier. 

Lees meer over