Samenwerking tussen beleidsniveaus werpt vruchten af en zorgde voor impact tijdens wateroverlast

demer
De samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus in het interbestuurlijk overleg voor Demer-en Laakvallei werpt haar vruchten af. Bij de hoogwaterpiek van begin januari bleek dat de uitgevoerde werken van de afgelopen jaren wel degelijk een impact  hadden.  De samenwerking, om de  vallei verder te (her)inrichten als een essentieel en divers ecosysteem in Vlaanderen, wat ons beschermt tegen de klimaatverandering maar ook recreatiemogelijkheden biedt, wordt de komende jaren verder gezet. 

Het interbestuurlijk overleg wordt voorgezeten door Spooren en bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale besturen van de stad Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem, de gemeentes Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid en werkt samen met het  Regionaal Landschap Noord-Hageland.  

“Het is duidelijk dat de afstemming en de werken, die tot nu toe zijn uitgevoerd in de Demervallei, al hun impact hebben gehad om de waterveiligheid te verhogen. We zijn op de goede weg. Dat is een belangrijke steun in de rug voor de projecten die nog in de pijplijn zitten om ons te beschermen tegen de klimaatverandering”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

Het centrale doel van het gebiedsproject 'Demer en Laak' is om, vanuit een integrale benadering, de Demervallei tussen Diest en Werchter te versterken als een structuurbepalend element. De strategische visie omvat naast integraal waterbeheer, ook acties rond natuurontwikkeling en natuurgerichte recreatie.  “Heel wat werken kaderen in het SIGMA plan Demer. Hermeanderingen en ruimte voor water in de vallei wordt de centrale kapstok ook de komende jaren, maar er wordt ook ingezet op een paar missing links voor recreatie en de uitbreiding van het wandelknooppunten-systeem”, luidt het.

 

Lees meer over