Fusie tussen vier Hagelandse gemeenten is niet voldoende, zo is het besluit van de analyse, burgemeesters reageren

Fusie van gemeenten

De evolutie naar één grote Hagelandse gemeente zal de bestuurskracht eerder op peil houden dan vergroten. Een fusie tussen Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken en Tielt-Winge blijkt niet de aangewezen keuze. Dat staat in het gemeenschappelijk, finale rapport van de bestuurskrachtanalyse die de vier gemeenten eerder bestelden. Wij legden ons oor te luisteren bij de verschillende burgemeesters.

Het doel van de analyse, die gemeenschappelijk besteld werd in het voorjaar van 2022,  was na te gaan waar de sterke punten en de aandachtspunten van de verschillende lokale besturen zich situeerden.

 Op dinsdag 20 september kreeg de stuurgroep (van burgemeesters & algemeen directeurs) van het project inzage in het gemeenschappelijke, finale rapport. In de loop van de volgende weken zullen tijdens informatievergaderingen ook de leden van de verschillende gemeenteraden over het rapport geïnformeerd worden.

Het rapport is in elk geval duidelijk: de evolutie naar één grote Hagelandse gemeente zal de bestuurskracht eerder op peil houden dan vergroten. Een fusie tussen de vier deelnemende gemeenten – Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken en Tielt-Winge – blijkt volgens het rapport dan ook niet de aangewezen keuze. Daarom moeten er alternatieve scenario’s verder uitgewerkt worden, zo luidt het.

Lees verder onder de foto. 

Beeken
Burgemeester van Tielt-Winge Rudi Beeken blijft ijveren voor een fusie, desnoods met meer partners.

Alle beter dan Brussel te laten beslissen over fusie

Burgemeester van Tielt-Winge Rudi Beeken (Open Vld) had deze uitslag enigszins verwacht maar blijft wel ijveren voor een fusie die dan groter moet zijn dan de vier voorliggende gemeenten. “Mijn pronostiek was dat dit voor 90% zekerheid geen oplossing zou zijn. Het blijft anderzijds verstandig om te ijveren voor een fusie, samen zijn we blijkbaar niet sterk genoeg en dus moeten we op zoek naar meer partners. Het alternatief is dat we, op termijn, opgeslokt worden door een stad in de omgeving van elkeen wanneer Brussel de fusies zal verplichten. Wanneer de collega’s het rapport zouden interpreteren als een fusie is niet nodig gaan we naar een fusienachtmerrie in plaats van een fusiedroom wanneer Brussel ons bepaalde fusies gaat opleggen. De gemeenteraad buigt zich over het rapport op 6 oktober en ik ga dan al eens polsen wat de mening van de andere raadsleden is.”

Lees verder onder de foto. 

Burgemeester en dochter
Burgemeester van Bekkevoort Hans Vandenberg, hier met zijn dochter die in de kindergemeenteraad zetelt, wil met iedereen gaan praten

Met iedereen gaan praten

Ook zijn collega in Bekkevoort, Hans Vandenberg (cd&v) , vreesde al voor dergelijk resultaat. “We gaan met iedereen moeten praten, wanneer we gaan voor een situatie die alleen maar geen verslechtering oplevert, is dat niet voldoende. We moeten vooral naar het belang van onze burgers kijken en in die zin ook beslissen. We hoeven ook niet meteen te fusioneren en hebben nog even tijd. Ik praat liever eerst even met iedereen om te kijken wat mogelijk is. Hoe dan ook zullen we iets moeten ondernemen want je moet de dienstverlening kunnen blijven betalen en de kosten worden almaar hoger. “

In Bekkevoort leggen ze het rapport aan de gemeenteraad voor op 5 oktober.

Lees verder onder de foto. 

Mollu
Burgemeester Kristof Mollu van Kortenaken wil eveneens het beste voor zijn gemeente en de inwoners

Kijken naar de toekomst

Ook burgemeester van Kortenaken Kristof Mollu (cd&v) verwachtte zich aan dergelijk besluit. “We zijn vier dezelfde soort gemeenten en de uitdagingen blijven maar groeien. Ik heb bij het rapport een neutraal gevoel en heb vooral het beste voor met onze gemeente en de inwoners. Dergelijke doorlichting was nuttig maar nu moeten we op basis hiervan besluiten trekken voor de toekomst."

Begin oktober buigt de gemeenteraad zich hierover, ik wil afwachten en kijken wat de reactie is van de andere raadsleden.”

De burgemeester van Geetbets, Jo Roggen (Open Vld), kregen we niet te pakken voor een reactie.