Vakbondsstaking belooft voor heel wat bushinder in Leuven te zorgen

Tijdelijke verhuizing vrijdagmarkt Leuven
Het gemeenschappelijke vakbondsfront ACV/ACOD/ACLVB staakt op vrijdag 24 maart in Leuven, Mechelen en de Brusselse rand.

Dit zal hinder veroorzaken voor de busdienstverlening van De Lijn. De vervoersmaatschappij zorgt voor een aangepaste dienstregeling op vrijdag 24 maart. Vanaf woensdagavond zal deze te raadplegen zijn via de routeplanner in de app en op de website van De Lijn.

Het gemeenschappelijke vakbondsfront ACV/ACOD/ACLVB staakt vrijdag regionaal om hun eis voor maatregelen tegen agressie in de kijker te zetten. De staking vindt enkel plaats in het werkingsgebied van De Lijn in de regio’s Brusselse rand en Leuven/Mechelen. De busdienstverlening zal hierdoor hinder ondervinden in deze regio’s. Ook sommige Lijnwinkels nemen deel aan de staking.

Hoe groot de impact op de dienstverlening zal zijn, en op welke lijnen die het meest voelbaar wordt, staat momenteel nog niet vast. 

"In het kader van het decreet continuïteit van de dienstverlening zorgt De Lijn alleszins voor een aangepaste dienstregeling voor de regio’s Brusselse rand en Leuven/Mechelen. Deze wordt samengesteld op basis van de werkwillige chauffeurs. Woensdagavond 22 maart zal deze aangepaste dienstregeling bekend zijn, en dus ook de omvang van de hinder", zo laten ze bij De Lijn weten.

De routeplanner zal vanaf woensdagavond 22 maart, zowel op de website als in de app, alle ritten tonen die zullen rijden op vrijdag 24 maart. Ritten die niet rijden, worden niet getoond. De routeplanner toont altijd de meest actuele situatie; deze kan na woensdag mogelijks nog lichtjes wijzigen, bijvoorbeeld door last-minute ziektemeldingen van chauffeurs. De Lijn betreurt de hinder die deze regionale vakbondsstaking veroorzaakt voor haar busreizigers.

​Info is terug te vinden op de website: https://www.delijn.be/alternatievedienstregeling

Lees meer over