N-VA dringt aan op snelle uitwijzing van criminele illegalen naar land van herkomst

28 maart 2023 | 10u06 | Gepost door redactie
Theo Katrien
Steeds meer misdrijven in onze regio worden gepleegd door personen zonder verblijfsvergunning. Zo blijkt dat ruim een vierde van alle gedetineerden in de Centrale Gevangenis en de Hulpgevangenis van Leuven illegaal in ons land verblijft. N-VA-Kamerleden Katrien Houtmeyers en Theo Francken dringen dan ook aan op een snellere uitwijzing naar hun land van herkomst, zowel om een celstraf uit te zitten, na hun vrijlating als bij lichtere straffen.

Volgens cijfers die N-VA opvroeg, zaten in 2022 maandelijks gemiddeld 156 illegalen in de twee Leuvense gevangenissen. Dat maakt dat meer dan een kwart van alle gedetineerden geen geldig verblijfsstatuut had. Het ging voornamelijk om Marokkanen, Algerijnen en Albanezen die zich vooral bezondigden aan drugsdelicten, diefstallen en slagen & verwondingen. Al zaten er ook illegalen vast voor zwaardere feiten, zoals doodslag en verkrachting, een tendens die in stijgende lijn gaat.

“Het is duidelijk”, zegt Kamerlid en Lubbeeks burgemeester Theo Francken. “Criminele illegalen horen hun straf in hun land van herkomst uit te zitten. Op die manier maken we opnieuw plaatsen vrij in onze gevangenissen voor een kordaat strafbeleid.” Ook wanneer illegale gedetineerden de gevangenis mogen verlaten (in 2022 werden er 116 illegalen vrijgelaten uit de Leuvense gevangenissen), wordt slechts één derde teruggestuurd naar hun land van herkomst. “Dat terugkeerbeleid verloopt veel te stroef”, aldus Francken. “Ik vind dat bevoegd staatssecretaris De Moor hierin veel strenger moet optreden.”

Bovendien belanden lang niet alle illegalen die een misdrijf plegen in de gevangenis. Bijvoorbeeld omdat hun straf te licht is of de feiten geseponeerd worden. “Nochtans liegen de persartikels en publieke berichten van het openbaar ministerie van Leuven er niet om: criminele feiten door illegalen zijn in Leuven jammer genoeg schering en inslag”, vult Kamerlid en Leuvens gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers aan. “Het is een echte plaag. Wij pleiten voor aparte opvangplaatsen in 127Bis in Steenokkerzeel voor illegalen die strafbare feiten plegen in onze regio. Zowel voor wie de gevangenis verlaat als voor wie geen vervolging of celstraf krijgt opgelegd. Er is nog ruimte want momenteel is de bezettingsgraad van de 127Bis maar 70 procent. Terwijl ze daar wachten op hun repatriëring kunnen ze al zeker geen nieuwe feiten plegen. Het is aan burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) om over deze optie in gesprek te gaan met de dienst vreemdelingenzaken en het kabinet van staatssecretaris De Moor.”

“Ten tweede pleiten we voor specifieke Gaudi-acties tegen fietsdiefstallen en gauwdieven. Gauwdieven zijn immers grotendeels mensen zonder verblijfsrecht en dus illegalen. Tot slot vinden we dat het Leuvens stadsbestuur duidelijke afspraken moet maken met de Vlaams-Brabantse verbindingsambtenaar van DVZ en maximaal moet inzetten op pre-identificatie bij het vatten van elke illegaal. Als men de dader kan identificeren en dus repatriëren, dient deze onmiddellijk opgesloten te worden. En daarvoor komt 127Bis in Steenokkerzeel dan weer van pas”, besluiten Kamerleden Francken en Houtmeyers.

Lees meer over