Katrien Houtmeyers (N-VA): “Criminaliteit blijft een probleem in Vlaams-Brabantse stations”

17 mei 2024 | 10u20 | Gepost door redactie
Politiecontrole met hond aan station Leuven

Stationsbuurten hebben al lang een kwalijke reputatie. Niet verwonderlijk, want de criminaliteitscijfers blijven er - in veel steden en gemeenten - opvallend hoog. In Vlaams-Brabant wordt het lijstje met criminele feiten zowat overal aangevoerd door diefstallen en gevallen van afpersing, al kampen sommige stations ook met veel druggerelateerde feiten. “We moeten blijven inzetten op meer controles, want elke treinreiziger moet zich veilig kunnen voelen”, vindt N-VA-kamerlid Katrien Houtmeyers.

“Treinstations zijn druk bezochte plaatsen in een stad of gemeente. Het is dan ook heel belangrijk dat iedereen zich er veilig voelt, of je nu op weg bent naar school, werk of een recreatieve uitstap maakt”, aldus Houtmeyers. Om de situatie op te volgen, vroeg ze de meest recente criminaliteitscijfers in alle Vlaams-Brabantse stations op bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Daaruit bleken vooral de stations in Oost-Brabant te kampen met criminele feiten.

“Dat de criminaliteitscijfers hoger liggen in grotere stations (in steden) ligt voor de hand”, legt Houtmeyers uit. “Denk aan Leuven, Aarschot, Tienen en Diest. Maar in Oost-Brabant vind ik het erg verontrustend dat de criminaliteit ook in kleinere stations toeneemt. Kijken we bijvoorbeeld enkel naar de cijfers van het eerste trimester van 2023, dan zie je dat die in verschillende stations al bijna even hoog (of hoger) liggen als in het hele jaar 2022: Boutersem, Haacht, Oud-Heverlee, Rotselaar. Dat is een situatie die absoluut moet opgevolgd worden.”

Het westelijke deel van Vlaams-Brabant doet het opvallend beter dan Oost-Brabant, in veel stations dalen de criminaliteitscijfers zelfs. Uitzonderingen op de regel zijn Zaventem, Zemst en Halle. “In Halle valt vooral de stijging van het aantal druggerelateerde feiten op “, vervolgt Houtmeyers. “In het eerste trimester van 2023 werden er al zeven dergelijke feiten genoteerd, terwijl dat er in heel 2022 ‘maar’ vijf waren, in 2021 vier.”

“Ook in de stations van Tienen en Aarschot neemt het aantal druggerelateerde feiten ernstig toe, in Leuven is dit al enkele jaren aan de gang. Nochtans zijn het vooral de diefstallen die het grootste probleem vormen, in zowat alle Vlaams-Brabantse stations. Ik hoop dat alle betrokken burgemeesters deze cijfers ter harte nemen en maatregelen nemen om de criminaliteit in ‘hun’ stations omlaag te halen. Extra controles zijn op veel plaatsen geen overbodige luxe”, besluit Houtmeyers.

Lees meer over