Hoge Raad voor Justitie bekijkt of er geen fouten werden gemaakt in proces Sanda Dia

Sanda Dia

De kamercommissie Justitie vroeg zich onlangs luidop af of de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) moest worden ingeschakeld voor een onderzoek naar mogelijke dwalingen in de zaak Sanda Dia. Dat kwam onlangs ter sprake bij een bespreking in het parlement.

De HRJ levert een extern toezicht op het gerechtelijke systeem en waagt zich soms ook aan onderzoeken in concrete dossiers. Het vizier staat dan gericht op 'disfuncties'. De HRJ was zelf al van plan om een bijzonder onderzoek te starten naar de zaak Sanda Dia.

Zo’n onderzoek kan mensen horen, documenten opvragen en afstappingen doen, waarbij naar de plaats van het misdrijf wordt gegaan. Dat alles om te achterhalen of er sprake is van gebreken in de manier waarop justitie het dossier rond de dood van Sanda Dia heeft afgehandeld. Het is niet de bedoeling op zoek te gaan naar individuele verantwoordelijkheden. Uit naam van de kamercommissie zou alvast een brief aan de HRJ gericht worden om te melden dat zij voorstander zijn van zo’n specifiek onderzoek.

Lees meer over