EXCLUSIEVE PEILING: Migratie en stijgende prijzen belangrijkste thema's, klimaat en landbouw duidelijk minder belangrijk

Koopkracht

Thema Media liet een bevraging* uitvoeren waarin er gepeild werd naar de kiesintenties in Vlaams-Brabant bij de volgende federale en Vlaamse verkiezingen op zondag 9 juni. Van dinsdag tot en met zondag bespreken we de resultaten van deze exclusieve peiling. Vandaag komen de belangrijke thema's per partij aan bod.

Als we de belangrijkste thema's bekijken, zien we dat 29 % van de stemmers migratie één van de drie belangrijkste thema's vindt. Daarmee scoort migratie het hoogst op de prioriteitenladder. De stijgende prijzen volgen op korte afstand met 28 %. Gezondheidszorg vervolledigt de top 3 met 26 %. De procenten liggen vrij laag omdat er veel verdeeldheid heerst onder de kiezers. Opvallend: het klimaat beroert 13 % van de stemmers. De thema's die het minst vaak voorkomen in de top 3 zijn respectievelijk defensie, werkloosheid en landbouw met 6 %, 5 % en 4 % van de stemmen.

De kiezers hebben per partij een eigen prioriteitenlijst, zo blijkt. We lijsten op waar de kiezers per partij het meeste belang aan hechten. Dat gebeurt in een top 5.

N-VA

Bij de kiezers van N-VA bestaat die top 5 uit opeenvolgend migratie, stijgende prijzen, misdaad en geweld/criminaliteit, belastingen en staatshervorming.  

Vooruit

De prioriteiten bij de aanhangers van Vooruit liggen duidelijk anders. Zo is gezondheidszorg voor hen het belangrijkst. Daarna volgen sociale zekerheid, belastingen, stijgende prijzen en onderwijs/(politieke) corruptie.

Groen

De groene kiezers vinden klimaat het belangrijkst. Gezondheidszorg, milieu, mobiliteit en sociale zekerheid vervolledigen de top 5.

Vlaams Belang

De adepten van Vlaams Belang zetten migratie met stip op nummer één. Misdaad en geweld/criminaliteit, stijgende prijzen, (politieke) corruptie en belastingen zijn ook belangrijk voor deze kiezers.

CD&V

De kiezers van de christendemocraten zijn het eens met de socialistische stemmers wat betreft gezondheidszorg: dat is voor hen ook het belangrijkste thema. Erna komen respectievelijk sociale zekerheid, stijgende prijzen, belastingen en onderwijs.

Open Vld

De liberale stemmers liggen vooral wakker van belastingen. De rest van de top 5 wordt bepaald door de thema's gezondheidszorg, migratie, stijgende prijzen en onderwijs.

PVDA

De stijgende prijzen staan hier op nummer 1. Erna komen gezondheidszorg, sociale zekerheid, belastingen en (politieke) corruptie.​​​​​​

Morgen komen de standpunten van de partijen ten opzichte van het cordon sanitaire aan bod. Eerder deze week werden de kiesintenties bij de federale verkiezingen in Vlaams-Brabant besproken, net zoals de intenties bij de Vlaamse verkiezingen en de kopstukken van alle partijen. De reeks loopt nog tot en met zondag.

*In opdracht van Thema Media werd van 21 maart tot 8 april 2024 een bevraging uitgevoerd bij stemgerechtigde inwoners van Vlaams-Brabant van 18 jaar en ouder naar hun kiesintentie bij de volgende federale en Vlaamse verkiezingen. In totaal werkten 1.094 respondenten mee aan het onderzoek : 761 via een online panel en 333 via straatinterviews. De resultaten van het onderzoek werden gewogen op leeftijd, geslacht, arrondissement en stemgedrag in 2019. De maximale foutenmarge bedraagt 3,0%. Het onafhankelijk onderzoeksbureau MAS Research stond in voor zowel de enquêtering als de analyse van de resultaten.

Lees meer over