Bieke Verlinden trekt lijst van Vooruit in Vlaams-Brabant, Mohamed Ridouani fungeert als lijstduwer

Verlinden
Bieke Verlinden (39), huidig Leuvens schepen van Zorg, Welzijn en Sociaal Beleid, zal voor Vooruit de Vlaamse lijst trekken.

“De uitdaging in ‘24 is gigantisch. De keuze voor de kiezer eenvoudig. Het is vooruit met onze koopkracht, onze zorg en onze welvaart. Of het is achteruit met extreemrechts. Daarom kiezen we er in Vlaams-Brabant voor om met ons sterkste team aan te treden”, zegt provinciaal voorzitter Nele Daenen. “Met minister Frank Vandenbroucke, die eerder al aankondigde de federale lijst te zullen trekken, en Bieke Verlinden zetten we volop in op betaalbare zorg. En ook Mohamed Ridouani werpt zijn electorale gewicht in de schaal en dit als lijstduwer op de Vlaamse lijst.”

Als schepen in Leuven ziet Verlinden -naar eigen zeggen- als geen ander waar het Vlaamse beleid zonder socialisten faalt. “Onze kinderopvang is te duur, onderbemand en er is te weinig plaats. Na jaren van stilstand en achteruitgang in Vlaanderen, is het tijd voor een miljardeninvestering in onze jongeren. Een betaalbare en goede plaats voor elk kind in de kinderopvang. Dat wordt een van mijn belangrijkste strijdpunten”, aldus Verlinden.

De Leuvense schepen verwijst naar haar masterplan voor meer betaalbare (kinder)opvang dat ze in haar eigen stad de voorbije bestuursperiode invoerde. “We brachten in de crèches van de stad het aantal begeleiders per kind terug naar 1 op 6,5. We verlaagden voor de hele sector de administratieve lasten aanzienlijk via een digitaal loket. Door in te zetten op regionale samenwerking en het ondersteunen van private initiatieven met opleidingen verhoogden we het aantal plaatsen en de kwaliteit. Met het project KinderKuren investeren we ook massaal in opvang binnen de schoolmuren, buiten de schooluren”, verduidelijkt Verlinden. “Wat we in Leuven doen, moeten we doen voor elk kind in Vlaanderen. De toekomst van al onze kinderen is ook de toekomst van onze welvaart in Vlaanderen”, besluit een gemotiveerde Verlinden.

Naast kinderopvang, zal de focus van Verlinden liggen op de best mogelijke zorg voor ouderen, zowel thuis als in het woonzorgcentrum en op een warme ondersteuning voor wie met verlies te maken krijgt.

Lees meer over