Groene mobiliteit in Leuven: geen LEZ, wel duurzame acties

3 April 2024 | 16u28 | Gepost door redactie
Leuven Sint-Maartensdal

Leuven zet al langer ambitieuze stappen om het verkeer in de stad duurzamer te maken. Hierbij zoekt het stadsbestuur een gezonde balans tussen ecologische verantwoordelijkheid en sociale inclusiviteit. Het niet-invoeren van een lage-emissiezone (LEZ) is een weloverwogen keuze. Dit wordt onderbouwd door het feit dat Leuven heel compact is en geen wereldstad. Ook is een LEZ niet inclusief, omdat het voornamelijk de sociaal kwetsbare groepen zijn die in oudere, vervuilende auto’s rijden. Het stadsbestuur vindt dat er betere manieren zijn om bij te dragen aan een lagere emissie.

Aanmoedigen elektrisch rijden en verduurzaming

Leuven zet volop in op het groener maken van het wagenpark. De stad moedigt elektrisch rijden aan en bespoedigt de uitrol van elektrische laadpalen. Er zijn al heel wat openbare laadpunten beschikbaar. De parkeerplaatsen met een elektrisch laadpunt worden door verkeersborden aangeduid. Op deze plaatsen mag zowel een volledig elektrische auto als een hybride voertuig parkeren, op voorwaarde dat het voertuig ook met de laadpaal geconnecteerd is.

Als er geen publiek laadpunt aanwezig is op 250 meter van het officiële adres in Leuven, kunnen bewoners met een 100% elektrisch voertuig ook een laadpaal aanvragen. Ze mogen dan wel niet over een privéparkeerplaats beschikken waar ze zelf een laadpaal kunnen plaatsen. Dit werkingsprincipe wordt ook wel het paal-volgt-wagenprincipe genoemd. Als het stadsbestuur merkt dat een laadpaal erg veel wordt gebruikt, kan het beslissen om een bijkomende laadpaal in de buurt te plaatsen. Dit is het paal-volgt-paalprincipe. Deze principes zorgen voor een logische uitrol van de laadpalen in de stad. Daarnaast plaatst men ook laadpalen bij strategische locaties, bijvoorbeeld bij Hoppinpunten.

Elektrische taxi’s en verschuiving van auto naar fiets 

Recent mocht Leuven de allereerste elektrische taxi verwelkomen. Geheel verbazingwekkend is dat niet, want het stadsbestuur heeft het taxireglement aangepast om elektrische taxi’s te promoten. Zo zijn er bijvoorbeeld standplaatsen die voorbehouden zijn voor elektrische taxi’s. Wat particuliere voertuigen betreft, streeft het stadsbestuur voornamelijk naar een verschuiving van de auto naar de fiets in plaats van een verschuiving van oude naar nieuwe auto’s. Door het autoverkeer in de binnenstad te beperken, creëert men een aangename fietsomgeving en verbetert men de luchtkwaliteit.

Uitstootvrij leveren van pakjes en brieven 

Een ander succesverhaal is de Leuvense Ecozone. Dit is een samenwerking tussen het stadsbestuur en bpost. Binnen deze Ecozone worden pakjes, brieven en kranten uitstootvrij geleverd. Dit resulteert in een significante CO2-reductie per pakje en brief. Ten opzichte van 2018 gaat het zelfs om een CO2-reductie van maar liefst 88% per pakje. Binnen de Ecozone maakt men gebruik van elektrische bestelwagens en fietstrailers. Hierdoor worden dagelijks honderden autokilometers bespaard. Aanvullend maakt men ook gebruik van pakjesautomaten waarmee autokilometers worden vermeden.

Het project is zo’n groot succes dat men recent heeft beslist om de Leuvense Ecozone verder uit te breiden en nog meer pakjesautomaten te plaatsen. Ook deze automaten zijn namelijk heel geliefd. De meeste automaten in de stad hebben een bezettingsgraad van 50% tot 70%. Maar liefst vier van de vijf meest gebruikte pakjesautomaten in Vlaamse centrumsteden zijn in Leuven te vinden. Naast de pakjesautomaten blijft men wel inzetten op de fysieke afhaalpunten, zodat er voor elke Leuvenaar op wandelafstand een oplossing is.