Kwartiermakers zorgen als regisseur voor tijdelijke invulling citadelsite

citadel

De coöperatieve vennootschap ‘Citadel Diest’ wordt officieel aangesteld door de stad als regisseur van de tijdelijke invulling in de historische citadel. De initiatiefnemers ijveren met burgerinitiatief Kwartiermakerij al vele jaren voor een activerende invulling van de citadel met lokaal talent en ondernemerschap. Intussen werkt de stad aan een project om de citadelsite volledig te verwarmen met hernieuwbare energie, iets waar ze subsidies voor kreeg van de provincie. 

Diest start in 2025 met de renovatie van een groot deel van de historische site, maar Kwartiermakers nemen, vanaf de zomer van 2024, alvast hun intrek in enkele andere vleugels, voor een tijdelijke invulling van minstens zes jaar. 

“Zo voorzien we ruimte voor circulair ondernemerschap, evenementen, verenigingen, natuur en cultuur, sport en ontmoeting. Mensen met goesting en ideeën samenbrengen is de belangrijkste strategie, de rest gebeurt vanzelf", zegt Anneleen De Bonte van het burgerinitiatief.

Naast Kwartiermakerij is ook Stadsmakersfonds mede-oprichter van de nieuwe coöperatie, die met burgerkapitaal investeert in de maatschappelijke herbestemming van bijzondere sites.  

"Kwartiermakers geloven in de kracht van samen projecten te realiseren. Dat geldt zowel voor de voorbereidingen, het denken, het doen en het samenleggen. Door coöperant te worden van Stadsmakersfonds financieer je mee deze  herbestemming en dat met een drievoudige meerwaarde: maatschappelijk, persoonlijk en financieel. De komende maanden organiseren we verschillende infosessies waarin we geïnteresseerden uitleggen hoe dat precies in z’n werk gaat. Vanaf mei hopen we ook een crowdfunding op poten te zetten, zodat mensen ook op die manier het project kunnen steunen", zegt directeur van Stadsmakersfonds, An Eijkelenburg.

Op 1 juni is er alvast een startevent en mensen, die op zoek zijn naar een ruimte voor hun start-up, atelier of andere projecten, kunnen mailen naar info@citadeldiest.be. Wanneer je actief wil deelnemen aan de events kan je jouw kandidatuur sturen naar vrijwilligers@kwartiermakerij.be en meer informatie over de financiering van het project vind je dan weer op stadsmakersfonds.be/projecten/citadel.

 

 

Lees meer over