Oppositiepartij N-VA in Bekkevoort niet gediend met nieuwe trajectcontroles en extra flitspaal

Trajectcontrole

Oppositiepartij in Bekkevoort N-VA is niet te spreken over de aangekondige extra trajectcontroles en een extra flitspaal in de gemeente. “Iedereen is zich bewust dat overdreven snelheid moet aangepakt worden om de veiligheid van alle inwoners te garanderen. De manier waarop is heel andere koek”, zegt Pieter Clabots van de partij.

De partij verwijst bij hun protest naar de opbrengsten van de eerder geïnstalleerde flitspaal op de Staatsbaan.

“De opbrengst van deze flitspaal door GAS-boetes werd geschat op 270.000 euro. Ondertussen is gebleken dat de opbrengsten drie keer hoger liggen. Dat is voor het gemeentebestuur blijkbaar niet voldoende terwijl de gemeentebelasting als een van de hoogste is in het Hageland. Bovendien zien we steeds meer nultolerantie. De totale inkomsten van alle flitspalen en trajectcontroles wordt nu geschat op 2 miljoen euro per jaar en dat kan nog een stuk hoger uitvallen”, zegt Clabots die, net als zijn partij, wel heil ziet in het zorgen voor zoveel mogelijk pakkansen van overtreders maar andere oplossingen vooropstelt om het probleem van overdreven snelheid aan te pakken.

“Snelheidshandhaving begint in eerste plaats met de aanpassing van de wegeninfrastructuur zodat automobilisten vanuit zichzelf trager gaan rijden en op de tweede plaats een duidelijke bekendmaking dat er aan handhaving wordt gedaan. Die aanpassingen hoeven niet echt veel geld te kosten, denk maar aan meer groen in de straat zoals perkjes die straten smaller maken waarbij enkel beurtelings kan gepasseerd worden, eventueel aaneengesloten met slalomtoestanden, 3D-geschilderde blokken die de illusie geven dat de weg deels geblokkeerd is, speelstraten of, waar nodig en toepasselijk, een stukje fietsstraat. Het is al lang bewezen dat zelfs enkel en alleen het versmallen van een straat aanzet tot trager rijden. Onbemande camera’s en trajectcontroles zijn pas de derde stap in het verhaal. Op al deze punten wringt het schoentje. Op de Staatsbaan is de wegeninfrastructuur deels aangepast maar worden de flitspalen achter de bomen verstopt. Op de plaatsen waar de trajectcontroles geïnstalleerd zijn, is het gemeentebestuur gestart met het weghalen van alle infrastructuur die de automobilist aanzet tot trager rijden, bijvoorbeeld op de Oude Tiensebaan. Dit is eigenlijk aanzetten tot overdreven snelheid zodat de inkomsten van deze trajectcontrole worden verzekerd”, besluit de oppositiepartij.

Lees meer over