Nieuwe trajectcontrole in Bekkevoort actief op 24 juni, snelheidsovertreders riskeren boete van 53 tot 163 euro

bekkevoort

In Bekkevoort wordt de nieuwe trajectcontrole op de Oude Tiensebaan, tussen de Staatsbaan en de Robbesrodetraat, op 24 juni geactiveerd. Bestuurders die te snel rijden riskeren een GAS-boete tussen 53 en 163 euro, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Bekkevoort voert de trajectcontrole in eigen beheer uit maar een gespecialiseerde firma treedt op op als sanctionerende ambtenaar. Ze doet dat omdat er in Bekkevoort almaar meer verkeer is op de gewest- en gemeentewegen. “Bovendien wordt Bekkevoort, door de centrale ligging en de nabijheid van de autosnelweg, geconfronteerd met heel wat bovenlokaal verkeer. Daarom zetten we in op een mobiliteitsshift waarbij fietsgebruik en openbaar vervoer worden gestimuleerd. Verkeershandhaving is daarbij cruciaal voor meer verkeersveiligheid en voor de bescherming van de actieve weggebruikers (fietsers, voetgangers …) en kinderen in het verkeer”, luidt het bij de gemeente. 

Meer trajectcontroles op komst 

Naast de camera’s op de Oude Tiensebaan, komt er ook een trajectcontrole, in de loop van het jaar, in de Minnestraat, Eugeen Coolstraat en de Tiensebaan. “De locaties zijn als prioritair aangeduid op basis van snelheidsmetingen, uitgevoerd door de politie en ons lokaal bestuur, en de veel voorkomende klachten door de inwoners over overdreven snelheid. De punctuele verkeerscontroles komen dus op gevaarlijke verkeerspunten en in schoolomgevingen. Door in te zetten op automatische snelheidshandhaving op de gevaarlijke punten kan de politie in de toekomst meer verkeerscontroles uitvoeren in de woonbuurten”, zeggen de initiatiefnemers.

De nieuwe trajectcontroles zullen vooraf ook breed worden aangekondigd. “Het doel is om uiteindelijk zo weinig mogelijk overtredingen vast te stellen en zo de verkeersveiligheid te verbeteren en de actieve weggebruikers te beschermen. Sinds 2021 kunnen lokale besturen, via een automatisch vaststellingssysteem, GAS-boetes heffen bij snelheidsovertredingen op plaatsen waar een snelheidsbeperking van 30 of 50 km/u van toepassing is. Deze GAS-boetes zijn hetzelfde als de onmiddellijke inningen voor gelijkaardige overtredingen en liggen tussen 53 en 163 euro, afhankelijk van de ernst van de overtreding.”

 

bekkevoort

Lees meer over