Nieuwe politieke wind MGB kant zich tegen verstrengde bouwvoorwaarden, betrokken schepen begrijpt hetze niet

gemeentehuis tremelo

Op de voorbije gemeenteraad keurden de meerderheidspartijen (CD&V, N-VA en Groen) de nieuwe en verstrengde bouwvoorwaarden goed. Na de ingevoerde bouwpauze, die momenteel nog lopende is, zijn de nieuwe maatregelen opnieuw een verstrenging in Tremelo. Het beleidsplan woon- en leefkwaliteit stelt het bestuur in staat om veel strengere voorwaarden op te leggen aan toekomstige bouwprojecten in de gemeente.MGB is niet blij met beslissing. 

Het beleidsplan woon- en leefkwaliteit stelt het bestuur in staat om veel strengere voorwaarden op te leggen aan toekomstige bouwprojecten in de gemeente en dat is olgens MGB geen goede zaak.

“Het bestuur verschuilt zich achter de stelling dat mensen hun bouwrechten op percelen niet zullen verliezen, maar de nieuwe verordeningen maken het moeilijker om bepaalde woontypologieën te bouwen”, zo stelt Elynn Van Uffel (MGB).

Volgens MGB worden verkavelingswijzigingen om bijkomende loten te creëren onmogelijk. "Bouwen op een achterliggend stuk namelijk bestaande loten in tweede bouworde, zijn niet meer bebouwbaar. Het aanleggen van nieuwe wegenis kan ook niet meer.” gaat Diana Van Leemputten (MGB) verder.

De partij vindt dat e gemeente de waarde van gronden ontneemt, door de regelgeving zo te verstrengen dat mensen vanaf de invoering van deze maatregelen beperkt zijn in wat ze mogen bouwen op hun eigen percelen. "We hopen dat het bestuur deze beslissing terugdraait en luistert naar de individuele bekommernissen van onze burgers en met een nieuw voorstel naar de gemeenteraad komt."

Schepen van Ruimtelijke Ordening Nick De Rijck (N-VA) gaat het om een onderdeel van  Beleidsplan Ruimte waarmee de gemeente bezig is. 

Niet te laten of te nemen

“Het bestaande ruimtelijk structuurplan is achterhaald en is aan een opfrissing toe. We maken nu een Plan Ruimte Tremelo onder leiding van een Leuvens ontwerpbureau BUUR en in samenwerking met de provincie, de lokale verenigingen, adviesraden, de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, alle gemeenteraadsleden, zowel meerderheid, oppositie en geïnteresseerde inwoners of stakeholders. Hiervoor hielden we diverse informatievergaderingen met de stakeholders en onze inwoners, de laatste op kunstmarkt Tremartre begin september. Uit deze rondes kwam duidelijk naar voren dat iedereen enthousiast was en men het landelijke karakter van Tremelo-Baal-Ninde wil verankeren en dat de kernen kwalitatief mogen verdicht worden. Als dit het doel is moeten de beslissingen ook zo genomen worden”, aldus De Rijck.

De bouwpauze, onze tijdelijke verkavelingsstop en stop voor de bouw van meergezinswoningen, waarvan al eerder sprake was loopt tot midden 2023. Daarom namen  we tijdelijke beslissingen in een beleidsmatige gewenste ontwikkeling, bijvoorbeeld omtrent verkavelingen in de landelijke woonzone zodat een perceel bij wijze van spreken niet in vele eilandjes kan gekapt worden. Dit is een voorlopige maatregel, dat is niet te nemen of te laten. Wat sowieso vast staat, is dat elke vierkante meter bouwgrond ook in de toekomst bouwgrond blijft”, aldus Nick De Rijck.

Lees meer over