Lichten gaan ’s nachts weer aan in Tielt-Winge

Katrien Houtmeyers

De openbare verlichting van Tielt-Winge zal (minstens voorlopig) niet meer volledig gedoofd worden. Wel zullen de lichten ’s nachts naar een capaciteit van 30 procent gaan. Er was een wisselmeerderheid nodig om die knoop afgelopen donderdag op de gemeenteraad door te hakken. N-VA Tielt-Winge reageert opgetogen: “Het is een stapje in de goede richting voor de veiligheid in onze gemeente”.

Raadslid Frederik Vranken (N-VA Tielt-Winge): “Als partij zijn we ervan overtuigd dat deze oplossing de meeste steun zal krijgen van de burger. Onze partij hecht niet alleen veel belang aan veiligheid maar ook aan het veiligheidsgevoel. Daarnaast willen we uiteraard ook de financiële kant niet uit het oog verliezen. Het goedgekeurde voorstel komt tegemoet aan beide aspecten. Daarom zijn we blij dat wij bij de stemming over dit punt hét verschil hebben gemaakt.”

Voorzitter van N-VA Tielt-Winge Jo Smekens: “We moesten vaststellen dat de beslissing over het al dan niet doven van de verlichting de meerderheid verdeelde. De coalitie zat niet op dezelfde golflengte en stemde dan ook verschillend. Dat het punt goedgekeurd werd door N-VA, een andere oppositiepartij en één partij uit de huidige coalitie is heel opvallend, maar het leverde uiteindelijk wel een meerderheid op van 12 van de 18 aanwezige raadsleden. Dankzij een wisselmeerderheid hebben we dus de juiste beslissing genomen voor de Tielt-Wingenaar.”

Ook de lijsttrekker van N-VA Tielt-Winge Katrien Houtmeyers is tevreden: “Het is fijn te constateren dat ons oppositiewerk van de voorbije jaren meer en meer impact blijkt te hebben. Het thema veiligheid werd tijdens de afgelopen legislatuur al te vaak lacherig weggewuifd. Dat er bij de andere partijen nu toch wordt opgeschoven naar onze benadering rond veiligheid, stemt mij tevreden. Al stel ik me wel de vraag of die twee andere partijen niet opschuiven vanuit opportunisme, met de verkiezingen in het vooruitzicht. Ik vind het ook frappant dat de huidige coalitie in Tielt-Winge verschillend heeft gestemd bij dit agendapunt. Bij zo’n gebrek aan cohesie binnen de coalitie lijkt me de verantwoordelijkheid van de burgemeester groot. Hij zou een bruggenbouwer moeten zijn, maar in realiteit slaagt hij er niet in om de twee partijen van zijn coalitie te doen overeenkomen. Het spreekt voor zich dat dit het beleid in onze gemeente absoluut niet ten goede komt.”

Lees meer over