Komen er 4 windturbines op de grens tussen Aarschot en Tielt-Winge?

Windturbine

Zijn er nieuwe windturbines op komst op de grens tussen Aarschot en Tielt-Winge?  Engie Electrabel organiseert op dinsdag 21 maart, vandaag dus, tussen 17 en 21 uur een info-moment in Den Akker in Aarschot over het voornemen tot het aanvragen van een vergunning voor het bouwen van vier nieuwe windturbines.

Het gaat om een project langs de E314 en 1 turbine zou op het grondgebied van Tielt-Winge komen te staan, de andere 3 op dat van Aarschot.

De windturbine in Tielt-Winge zou de kleinste van de 4 worden, met een tiphoogte van 181 meter, een rotordiameter van 139 meter en een maximaal individueel vermogen van 5 MW.

De 4 turbines moeten er voor zorgen dat er 17.200 ton CO2 per jaar minder wordt uitgestoten en voorziet in het elektriciteitsequivalent van 10.900 gezinnen.

De bouw van het project kan, als alles goed gaat, in het derde kwartaal van 2024 starten en zou dan in het eerste kwartaal van 2025 operationeel kunnen zijn.

Via CoGreen kunnen inwoners maximaal 20 aandelen kopen (125 euro per aandeel) en zo een jaarlijks dividend ontvangen in functie van de hoeveelheid elektriciteit die de molens produceren.

"In de vorige legislatuur heeft de stad Aarschot, met wisselend succes en zonder enig overleg met ons, alle mogelijke procedures gevoerd om de vergunning van drie molens in de grenszone tegen te houden. Onze gemeenteraad is al die tijd unaniem voorstander geweest en aan het begin van deze legislatuur wijzigde  Aarschot fundamenteel van koers en namen ze ons standpunt over”, besluit burgemeester van Tielt-Winge Rudi Beeken (Open Vld).