Oppositie stapt op tijdens gemeenteraad, raad komt vrijdag weer samen in vroege uurtjes

gemeentehuis
In Begijnendijk ging de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad niet door. De negen leden van oppositiepartij MGB verlieten de raden nog voor ze begonnen waren. Ze deden dit uit onvrede met, wat zij zeggen, het gebrek aan inspraak over de wijzigingen in de meerjarenplanning en het totale gebrek aan inspraak vanuit de gemeenteraad op de meerjarenplanning. Ook gemeenteraadsvoorzitter Peter Spiesens verliet de zitting. “Door de afwezigheid van twee raadsleden kon men niet voldoen aan de aanwezigheidsvereiste bij afwezigheid van de oppositie.”

MGB-raadslid Bob Michiels noemt de voorgestelde aanpassingen in de meerjarenplanning een schande. 
“Men doet al stoemelings een transactie van 1 miljoen voor de aankoop van het Bieheidebos in Begijnendijk, eigendom van de stad Aarschot. Zogezegd om te garanderen dat dit publiek toegankelijk blijft. Dit kan het bestuur perfect garanderen zonder een aankoop door de gemeente, denk maar aan de mogelijkheden binnen het decreet rond gemeentewegen. Zo werden in de Demerbeemden wegen onteigend om ze publiek toegankelijk te houden. We hebben het raden naar of bijvoorbeeld Natuurpunt de mogelijkheid heeft gehad om dit natuurgebied aan te kopen”.

Voor MGB kan er geen sprake zijn om op minder dan twaalf maanden voor de verkiezingen dergelijke buitensporige, ongeplande uitgave door te voeren zonder de gemeenteraad hier op voorhand in te kennen en grondig onderzoek van alle alternatieven. “Daarnaast wordt er voor 500.000 euro aan investeringen geschrapt voor het wegwerken van zwarte kruispunten en wordt er met geen woord gerept welke initiatieven op vlak van verkeersveiligheid worden genomen met de inkomsten uit de trajectcontroles. Bijna 800.000 euro aan inkomsten dit jaar zonder bijhorende return naar de inwoners en kwetsbare weggebruikers. Bovendien gaf de burgemeester twee maanden geleden nog aan dat het nieuwe administratief centrum 3,5 miljoen euro zou kosten. In de meerjarenplanning wordt plots een bedrag van 4 miljoen euro opgenomen zonder inboedel.”


De oppositiepartij stoort zich ook aan de herinrichting van de parking van sportcentrum De Tumkens, volgens hen is dit een zoveelste voorbeeld van een gebrek aan burgerparticipatie en -inspraak. “Nochtans iets waar dit bestuur heel wat beloftes heeft rond gemaakt”, zegt raadslid Herman De Coux. “Natuurlijk is het een goede zaak om de parking te vernieuwen, de manier waarop dit gebeurt is een zoveelste voorbeeld van slecht bestuur. 
De tennisterreinen verhuizen en de parking herinrichten met die vrij gekomen ruimte is de enige juiste keuze, zonder impact voor de buurtbewoners”

Meerderheid denkt er anders over 


De meerderheidspartijen denken er anders over. “De oppositie vond het niet nodig om eerst geïnformeerd te worden over de dossiers. De financieel directeur had een presentatie voorbereid om de gemeenteraad in te lichten over de meerjarenplanning. Na deze toelichting had er een debat kunnen plaatsvinden. Helaas vond de oppositie het zelfs niet nodig om geïnformeerd te worden en in gesprek te gaan over deze dossiers en verkozen zij om de vergadering te blokkeren.”, zegt N-VA woordvoerder Patrick Breuls

Ook burgemeester Bert Ceulemans (Samen) begrijpt de reactie van de oppositiepartij niet.”Wanneer de projecten niet gestemd kunnen worden valt alles in het water en kunnen geplande projecten, zoals de rioleringswerken Hoekje en Kleine steenweg, nieuwe fietspaden Baalsesteenweg, de afwerking van de nieuwe kinderopvang, de bouw van een  polyvalente zaal, nieuwe tennisterreinen en andere projecten niet worden aangevat of afgewerkt.Het Bieheidebos is een veel gebruikt bos, er was de opportuniteit om dit aan te kopen, dit niet doen zou pas getuigen van slecht bestuur. Het bedrag, 1 miljoen, is ook van de pot gerukt. De eerste gesprekken dateren van het prille voorjaar van 2023. Bieheidebos is een groene long tegen het centrum en heel wat inwoners, maar ook de school, verenigingen en recreatieve joggers maken dankbaar gebruik van het bos. OCMW Begijnendijk heeft 7 hectare gronden liggen in Aarschot. Na de grondruil met de stad Aarschot is er een opleg van 466.000 euro nodig om  Bieheidebos (25 hectare) aan te kopen. Het betreft vaste activa dat ten alle tijde zijn waarde behoud. De waarde van het perceel werd door 2 onafhankelijke landmeters geschat. In het verleden is er bij een mogelijke aankoop van een groot stuk natuurgebied te lang gewacht om het te kopen waardoor dit stuk gekocht werd door een privé-eigenaar en momenteel afgesloten is voor onze inwoners. De geschiedenis mag zich geen twee keer herhalen. Agentschap Natuur en Bos had voor het perceel geen interesse omwille van het feit dat de natuurwaarde te gering was en het recreatieve karakter te groot was", verdedigt de burgemeester zich en daarmee is hij nog niet aan het einde van zijn uitleg. 

"Het klopt dat er bijkomende middelen voorzien zijn voor het administratief centrum. Deze veiligheidsmarge van 10% werd voorzien door onze financieel directeur. In het laatste jaar van de meerjarenplanning is het moeilijk om nog wijzigingen door te voeren waardoor we verkiezen om bijkomende middelen te voorzien voor onvoorziene kosten. De netto inkomsten vanuit de trajectcontroles bedragen ongeveer 290.000 euro i.p.v. 800.000 euro . Deze middelen zullen volledig worden aangewend voor verkeersveiligheid.

Nieuwe gemeenteraad in de vroege ochtend

Vrijdag komt er een nieuwe gemeenteraad om 6.30 uur in de ochtend. “We verwachten dat het bestuur initiatief zal nemen om met MGB te bekijken hoe men deze meerjarenplanning op een aanvaardbare manier kan aanpassen voor de nieuw geplande gemeenteraad”, besluit Bob Michiels.

“We hadden dit graag in overleg gedaan met aanwezigheid van de voorzitter van de gemeenteraad. Helaas heeft de voorzitter, als lid van de oppositie, ervoor gekozen om mee op te stappen tijdens de eerdere raad en uit zijn rol te stappen als neutrale moderator die boven het partijbelang staat. Het is spijtig dat het aanwezige publiek en de resterende aanwezige gemeenteraadsleden getuige waren van een actie die van weinig respect getuigt ten aanzien van de burger en de gemeentelijke administratie die recht hebben op een degelijke gemeenteraad waar via een democratisch proces beslissingen worden genomen. De keuze van de oppositie om de gesprekken dan maar te voeren met zichzelf in een vlakbij gelegen café en via schreeuwerige berichtvoering op sociale media is hun verantwoordelijkheid. We denken dat de burger daar weinig boodschap aan heeft”, luidt het nog bij de meerderheid.