Omwonenden van de Professor Scharpélaan misnoegd over de onaangekondigde werken in hun straat

Werkzaamheden professor scharpélaan begijnendijk
Schepen Steven Vermeulen (LEEF) verklaart dat de gemeente niet werd ingelicht en dat het de taak is van de aannemer om in coördinatie met Fluvius de communicatie te voeren.

Bij navraag ter plaatse klinkt echter een ander verhaal. De werfverantwoordelijke van aannemersbedrijf MZN verklaart dat de omwonenden wel degelijk op de hoogte werden gesteld. "Wij hebben de bewoners aan de kant van de straat waar gewerkt wordt geïnformeerd," verklaart hij. "Bovendien zal de overlast tot een minimum worden beperkt, aangezien de werken zullen zijn uitgevoerd binnen een tijdsbestek van twee dagen in plaats van de geplande zes."

Frans Dehaes, wiens huis zich bevindt op een plaats waar de werken plaatsvinden, bevestigt de verklaringen van de aannemer. "Wij hebben schriftelijk bericht ontvangen over deze werkzaamheden en we kregen ook het verzoek om een schets met de nutsvoorzieningen aan ons raam te hangen, zo ook onze buurvrouw," zegt hij. De gemeente Begijnendijk heeft inmiddels de communicatie op de website aangepast.

"Naar aanleiding van een spanningsprobleem in de Tramstraat voert Fluvius momenteel werkzaamheden uit bij het kruispunt van de Professor Scharpélaan met de Tramstraat. Tijdens deze werkzaamheden wordt vanaf de elektriciteitscabine in de Professor Scharpélaan tot aan de Tramstraat onder het fietspad een extra elektriciteitskabel getrokken. Voor de fietsers wordt ter plaatse de nodige signalisatie voorzien om af te stappen, de weg over te steken en gebruik te maken van het fietspad aan de andere kant van de weg. Na deze werkzaamheden wordt het fietspad tijdelijk afgesloten met klinkers om een vlotte doorgang te garanderen. Zodra alle aanpassingen zijn voltooid, wordt het fietspad volledig heraangelegd met nieuw beton. De timing van deze werkzaamheden is afhankelijk van de planning en de weersomstandigheden", zo klinkt het.

Lees meer over