Na jaren van discussie werd voetweg eindelijk officieel erkend, ook al plaatste eigenaar recent verbodsteken

Trage weg

De veelgebruikte wandelweg Willekenslaan – Gelegstraat in Begijnendijk werd door de gemeenteraad officieel erkend als gemeenteweg.  Al jaren lang maakte de weg het onderwerp van discussie uit en recent nog plaatsten de eigenaars van de weg een verbodsbord waardoor wandelaars niet langer door mochten.

Op sociale media werd er over de weg al langer gepraat en ook het plaatsen van het verbodsteken werd door meerderen aangeklaagd. “Voor de wandelaars onder ons, negeer de verbodsborden. Dit is wel degelijk een voetweg die deel uitmaakt van een wandelroute”, luidde het onder andere.

De weg was al langer onderwerp van discussie. Van 1 november 2021 tot en met 1 december 2021 voerde de gemeente een openbaar onderzoek uit en in navolging daarvan werden er nog bijkomende getuigenissen verzameld.

“Op basis van deze getuigenissen en historische kaartgegevens kon er aangetoond worden dat de weg al meer dan 30 jaar gebruikt wordt als doorsteek tussen de twee straten”, zegt burgemeester Bert Ceulemans (Samen).

Op de gemeenteraad werd de weg nu dus officieel erkend. Meerderheidspartijen Samen, N-VA, Leef en Safe stemden voor de erkenning , de MGB-fractie stemde tegen.

“Na een discussie van ettelijke jaren is het gemeentebestuur opgelucht dat er nu duidelijkheid is over de doorsteek en dat de weg eindelijk erkend werd als gemeenteweg”, besluit Ceulemans.