Vogelgriepalarm na vaststelling besmetting in Zoutleeuw

vogelgriep

Bij een vogelhandelaar in Zoutleeuw is vogelgriep vastgesteld. Dat meldt het FAVV (Federaal agentschap voedselveiligheid). Pluimvee binnen een straal van 3 km wordt geruimd en daarnaast wordt een bewakingszone van 10 km rond de besmettingshaard ingesteld. In het gebied gelden vanaf nu strenge maatregelen voor pluimveehouders.

Het gaat om een hoogpathogene vogelgriep, hetgeen betekent dat het virus erg besmettelijk is voor pluimvee. Alle dieren, met uitzonderling van loopvogels moeten worden opgehokt of zodanig afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Voederen en drenken moet zodanig worden geregeld dat wilde vogels niet in contact kunnen komen met pluimvee of andere vogels. Vervoer van deze dieren en broedeieren zijn verboden in de bewakingszone. Daar mogen ook geen tentoonstellingen of markten worden georganiseerd.

Ziektetekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels, moeten ogenblikkelijk aan de lokale controle-eenheid worden gemeld via deze link: www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/.

Voor commerciële bedrijven gelden specifieke eisen. Alle gemeentelijke websites geven meer informatie over te volgen maatregelen. Aan de gemeenten en steden die zich deels of gedeeltelijk in dit gebied bevinden, wordt medewerking van de burgemeester en hun diensten gevraagd, in kader van beperking van verdere uitbreiding van het virus.

Volgende gemeenten/steden zijn betrokken:

Beschermingszone van 3 km

4 betrokken gemeentes : Geetbets, Kortenaken, Linter, Zoutleeuw

Bewakingszone van 10 km

12 betrokken gemeentes : Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Halen, Herk-de-Stad, Kortenaken, Landen, Linter, Nieuwerkerken, Tienen, Sint-Truiden, Zoutleeuw

Lees meer over