Zwaar gekwelde horeca komt sterker uit twee crisissen

31 januari 2023 | 19u52 | Gepost door rik.poulman@te…
Bestuursleden en stadsbestuur pleiten voor sterke samenwerking

De hele horecasector had het de voorbije drie jaren echt niet onder de markt en is een van de zwaarst getroffen economische sectoren. Toch houdt de sector al bij al goed stand. “Alleen door samen te werken, ook met de lokale overheden, overwinnen wij twee crisissen”, zei Sabrina Pijpops, voorzitter horeca Oost-Brabant tijdens haar eerste nieuwjaarsreceptie op het Tiense stadhuis.

De bal ging aan het rollen toen in maart ’20 de halve wereld plat ging door de coronacrisis. Een groot deel van de bevolking bleef actief door thuis te werken. Voor de sector van cafés en restaurants was dat uitgesloten. Horeca Vlaanderen sprong meteen in het gareel en bekwam zowel steun van de Vlaamse als de federale overheid. Ook het lokale beleid deed een duit in het zakje. Zo gaf het Tiense stadsbestuur een tussenkomst bij een aankoop van CO² meters, schorste de terrasbelasting op en verleende toestemming voor winterterrassen. Eind 2022 leken de grootste kopzorgen voorbij, tot de oorlog in Oekraïne de kop opstak en daarmee de energiecrisis ongenadig toesloeg. Een nieuwe opdoffer voor de sector, want laat die nu net een grote nood hebben aan gas- en/of elektriciteit.

Lees verder onder de foto
Carole en Chantal
Twee sterkhouders van het bestuur: secretaris Carole Moers en voorzitter Sabrina Pijpops

Te ingewikkeld

“We zijn nu ruim een jaar verder en al bij al hebben onze ondernemers grotendeels stand kunnen houden”, zegt Danny Justens, voorzitter horeca Vlaams-Brabant. “Opnieuw hebben wij ondersteunende maatregelen bedongen bij onze verschillende overheden, maar niet alles liep daarbij van een leien dakje. Zo stelt Vlaanderen een pakket van € 250 miljoen aan steunmaatregelen ter beschikking, maar daarvan is tot nog toe slechts € 3 miljoen uitbetaald. De reglementering is simpelweg te ingewikkeld en haast niemand kon er van genieten. Met onze sectororganisatie zijn wij meteen van start gegaan met de ‘Horeca energy support’, een adviesorgaan over energiebesparende maatregelen.”

Justens roept iedereen op die actief is in de sector aan de sluiten bij horeca Oost-Brabant. Het lidgeld is snel terugverdiend aan ondersteuning van de beroepsgroep. Dat is ook de boodschap van Sabrina Pijpops: “Iedereen binnen de sector werd uitgenodigd, ook niet-leden. Het is de bedoeling om samen te komen, collega’s te leren kennen, te praten over mekaars problemen en mekaar te helpen. Ten slotte zijn wij één grote familie.” In de regio gingen de voorbije maanden enkele horecazaken in faling, maar daarnaast begonnen evenveel nieuwe ondernemers een eigen bedrijf.

Lees verder onder de foto
Eddy Poffé
Schepen voor Werk en Economie Eddy Poffé

Schepen voor Werk en Economie benadrukt dat de horeca van levensbelang is voor de stad. “Zonder cafés en restaurants is er simpelweg geen handel mogelijk in de stad”, aldus de schepen. “Met onze vernieuwde Grote Markt en een uniforme terrassen hebben wij van het centrum van Tienen een gezellige ontmoetingsplaats gemaakt. Daarmee komen wij er niet. Er moeten ook meer activiteiten bijkomen. De dinsdag- en vrijdagmarkt lokken veel volk en dat voelen ook de handelaars. Eind 2022 hebben wij een coördinator aangetrokken voor onze vrijetijdsdiensten. Zij gaat onder meer inzetten op het activeren van het toerisme naar onze stad en tradities te stimuleren. Zo willen wij opnieuw de Suikercorrida inrichten.”

Poffé pleit er ook voor om de horecasector nauw te betrekken bij het nieuwe buurtpreventienetwerk voor zelfstandige ondernemers.

Lees meer over