Veel commotie rond bereikbaarheidsplan dat morgen in gemeenteraad wordt voorgesteld

29 maart 2023 | 09u56 | Gepost door rik.poulman@te…
Bereikbaarheidsplan

Donderdag buigt de gemeenteraad zich over het nieuwe bereikbaarheidsplan dat de stad wil invoeren. “Het is een toekomstvisie waarvan sommige acties pas op termijn worden doorgevoerd”, licht schepen van Mobiliteit Liesbeth Vanderloock toe. Toch is er al veel commotie rond het plan, een buurtcomité uitte al hun ongenoegen. 

Dat bereikbaarheidsplan – plan slaat op de binnenstad - wil op korte termijn voor meer verkeersveiligheid aan de scholen zorgen. “Het garandeert een betere toegankelijkheid van het stadscentrum met de wagen én het openbaar vervoer en verschaft duidelijkheid over de parkeermogelijkheden in de binnenstad”, aldus de schepen. “De uitrol zal gefaseerd verlopen. Sommige acties zullen pas op termijn gerealiseerd worden, maar alle maatregelen zijn wel belangrijke puzzelstukjes van het globale plan.”

Veiligheid aan de schoolpoorten

Om de schoolomgevingen veilig te maken, wordt in de hele Gilainstraat éénrichtingsverkeer voor autoverkeer ingericht naar het centrum. Voor de Kabbeeksepoort betekent het dat je vanaf de vesten enkel de stad inwaarts kunt rijden, wat voor een vlottere verkeersdoorstroming zal zorgen. Ook op de Waaiberg, de Academiestraat en de Alexianenweg wordt éénrichting ingevoerd en wel naar de Veldbornstraat toe. De vrijgekomen ruimte creëert mogelijkheden om deze stadsdelen kwalitatiever en groener in te richten en om meer ruimte te geven aan de fietsers en voetgangers. Leerlingen die met de wagen naar school komen, worden aangemoedigd gebruik te maken van de kiss-and-ridezones.

Lees verder onder de foto
BP1
De stad wil af van dergelijke onveilige situaties. Op de Waaiberg en in de hele Gilainstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Vijfarmenkruispunt

Het vijfarmig kruispunt (Vierde Lansierslaan/Leuvenselaan/Raeymaeckersvest/Leuvensestraat/Astridvest) is momenteel één van de onveiligste punten in het centrum. In de Leuvenselaan en de Vierde Lansierslaan wordt daarom eenrichtingsverkeer ingevoerd richting centrum. Hierdoor wordt het kruispunt een stuk overzichtelijker en veiliger.

Benedenstad

In de benedenstad, ter hoogte van ’t Schip, komt er minder doorgaand verkeer. Met de geplande herinrichting in deze buurt – de Grote Gete wordt over afzienbare tijd opnieuw opengelegd – zal het niet langer mogelijk zijn om vanaf de suikerfabriek naar het centrum te rijden langs het onderste deel van de Beauduinstraat. Om de Veemarkt bereikbaar te houden, wordt de rijrichting in de Kapucijnenstaat omgekeerd.

Openbaar vervoer terug in het centrum

Om een goede dagelijkse bediening van de Grote Markt met de bus mogelijk te maken, krijgt de buslijn 380/381 vanaf het station via de Delportestraat een halte in de Danebroekstraat. Deze halte zal verbonden worden met de Grote Markt door een nieuwe voetgangersverbinding doorheen de collegesite. Op die manier wordt een ‘centrumpendel’ voorzien die het station meerdere keren per uur verbindt met het hart van de stad. Tegen dit voornemen is meteen een actiegroep gevormd die er zich met hand en tand wil tegen verzetten. Op dinsdag blijft de marktbus de halte aan de kerktuin op de Grote Markt bedienen.

Lees verder onder de foto
BP2
Dit kruispunt wordt veiliger. In de Leuvenselaan en op de Vierde Lancierslaan wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Duidelijke parkeerroutes

Er komen twee duidelijke parkeerroutes die je eenvoudig naar de Grote Markt, de nieuwe Centrumparking in de Alexianenweg en het Sint-Jorisplein leiden. Ook de andere publieke parkings krijgen duidelijke bewegwijzering vanaf de vesten. Het aantal straatparkeerplaatsen wordt niet uitgebreid, maar zal ook niet structureel afgebouwd worden zolang er geen kwalitatief en publiek alternatief is. Verder toonde het parkeeronderzoek aan dat de parkeerplaatsen langs de vesten onderbenut zijn. De tijdsduur van de blauwe zone zal hier uitgebreid worden van 2 naar 4 uur om een meer efficiënt gebruik van deze parkeerplaatsen mogelijk te maken.

Fietsstraten

In een fietsstraat in enkelrichting mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. Gemotoriseerd verkeer heeft er toegang, maar mag een fietser niet passeren. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 km/u. Heel wat straten in het centrum zijn eigenlijk fietsstraten. Dit is zo omdat een voertuig geen fietser mag passeren als de rijweg smaller is dan 4,45 m. De Academiestraat en Alexianenweg worden - als onderdeel van de schoolomgeving – op korte termijn formeel omgevormd tot fietsstraten. Daarnaast wordt er in het centrum ingezet op meer fietsenstallingen.

De stad gaat ook een bereikbaarheidsplan laten opmaken voor de toekomstige ziekenhuissite langs de Houtemstraat. Met dit plan zullen optimale rijrichtingen voorgesteld worden, rekening houdend met de impact op de doorstroming van het verkeer op de vesten.

Op www.tienen.be/bereikbaarheidsplan is een uitgebreide faq-lijst rond het bereikbaarheidsplan te vinden. Wie nog vragen heeft, kan deze stellen via e-mail naar mobiliteit@tienen.be.

Het plan wordt morgen (donderdag 30 maart) toegelicht op de gemeenteraad. Die is publiek toegankelijk. De zitting kan je ook thuis online volgen via de website van de stad.

Lees meer over