Tiense senioren voelen zich in de steek gelaten en pakken daarmee eigen burgemeester aan

CD&V senioren - S-Plus

Zowel de CD&V Senioren als S-Plus voelen zich in de steek gelaten door het huidige bestuur door onder andere de stijgende prijzen van de NMBS, maar ook de afwezigheid van een seniorenloket.

De CD&V senioren hebben een memorandum opgesteld voor de lokale verkiezingen in 2024. "Hierbij zijn vooral de vijf B’s belangrijk: Begrijpbaarheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid", klinkt het.

Zij benadrukken het gebruik van het openbaar vervoer, net zoals een verminderd tarief voor minder mobiele personen met een beperkt inkomen. Mobiliteit, de prijs van het openbaar vervoer, maar ook een stadsbus tussen 9 en 15 uur via een vast traject wordt gevraagd. Ook moet het betaalbaar blijven voor senioren met een beperkt inkomen, door bijvoorbeeld taxibonnen aan een verminderd tarief te kunnen aankopen.

"Digitalisering en ondersteuning, zowel op papier, telefonisch, digitaal of aan het loket moet kunnen, gezien niet alle ouderen mee zijn met deze digitalisaties", stellen ze bij de senioren van CD&V.

Seniorenloket en cultuur

"Een seniorenloket met een seniorenconsulent kan een oplossing zijn voor eenzaamheid en angst. Ook op het vlak van cultuur mogen we senioren niet vergeten. Vaak gaan ze ’s avonds niet meer graag naar buiten. De dienst cultuur kan hieraan tegemoet komen door een namiddagprogramma aan te bieden. Ook de UIT-pas, een kortingskaart, kan een oplossing bieden en tegemoet komen aan de wensen van de inwoners", menen ze.

Senioreninspecteurs bij de politie

"Hierdoor kunnen senioren beroep doen op een vertrouwd persoon die hiervoor extra vorming heeft gevolgd. Ook is het belangrijk dat er in het volgende college opnieuw een schepen voor seniorenbeleid kan zetelen, iemand die zich inzet voor de senioren in onze stad, aanspreekbaar en bereikbaar is en nieuwe initiatieven steunt", klinkt het bij het bestuur van de CD&V Senioren Tienen. Opvallend: met hun betoog vallen zij toch hun eigen burgemeester Katrien Partyka (Team Tienen) aan.

S-Plus

Niet alleen het voorstel van de NMBS waarbij senioren 40% korting krijgen in plaats van een seniorenticket, maar ook het feit dat het huidige gemeentebestuur geen rekening houdt met een memorandum afgegeven in 2019, doet S-Plus steigeren.

"Dat de NMBS nu een voorstel doet om de senioren 40% korting tegen geven op een standaardticket en het seniorenticket af wil schaffen is voor S-Plus onaanvaardbaar. Men heeft dit ticket indertijd in voege gesteld omdat senioren, met een klein pensioen, het niet gemakkelijk hadden zich te verplaatsen. Hierdoor kwam ook het sociale isolement naar boven. Dit voorstel zou betekenen dat een trip naar de kust 30,60 euro zou kunnen kosten. Niet betaalbaar voor een aantal senioren, maar het alternatief zou zijn dat men massaal terug gaat grijpen naar vervoer per auto", poneren ze bij S-Plus Vlaams-Brabant. Daarom stellen zij voor om een jaarlijkse seniorenkaart te gebruiken, net zoals bij De Lijn.

"Wij zijn van mening dat het huidige gemeentebestuur geen rekening houdt met de aanbevelingen in hun memorandum, afgegeven in februari 2019. Hierbij wordt 20% van de bevolking, namelijk de senioren, gewoon genegeerd. Ze geven aan dat een lokale ouderenraad een essentiële schakel is zodat ook deze groep niet buiten de beslissingen valt", vinden ze bij S-Plus.

In dit kader is S-Plus, gesteund door de Vlaamse Ouderenraad, van mening dat ouderen een stem verdienen in het lokaal beleid. "Een lokale ouderenraad is dan ook een essentiële schakel in het lokaal ouderenbeleid. Daarom vraagt S-Plus dat elke gemeente zou participeren in de Vlaamse Ouderenraad en er lokaal een ouderenraad voor voldoende ondersteuning op gemeentelijk vlak zou bestaan. We vragen dan ook dat elke politieke partij zich zou engageren om samen met de Vlaamse Ouderenraad te pleiten voor een optimale mix van ouderenbeleidsparticipatie in het lokale beleid. Dit kan gedaan worden met vaste advies- en overlegstructuren van en voor ouderen, met ruimte voor nieuwe vormen van participatief beleid.  We vragen dan ook om acties te ondernemen om deze vormen van participatie waar te maken", zegt S-Plus.

Burgemeester Katrien Partyka (Team Tienen) toont begrip voor de wensen van de senioren. "Een memorandum is belangrijk en zeker als dit van onze senioren komt, gezien dit een grote groep van onze bevolking is.  Zij hebben dit aan ons bezorgd en wij zullen hier zeker rekening mee houden", belooft ze. Schepen van Mensen Ine Tombeur (N-VA) vindt dat er al veel voor senioren gedaan wordt. "We proberen zoveel mogelijk aandacht te schenken aan onze senioren. Zo hebben we een infopunt en een seniorennetwerk over alle zuilen heen. Maar ook voor vragen over een zorgbudget kan je bij ons terecht: handig voor senioren die het niet zo breed hebben. In heel ons beleid worden de senioren ondersteunt, maar het is niet altijd even zichtbaar", besluit Tombeur.

Lees meer over