Tienen verstrengt regels voor verhuurders, voortaan moet iedereen een conformiteitsattest kunnen voorleggen

te huur

Tienen verstrengt de voorwaarden om een woning te verhuren in de zone tussen het stadscentrum en de grens met deelgemeenten van Tienen. Voortaan moet je daarvoor een conformiteitsattest aanvragen. Met dit attest controleert de stad de kwaliteit van de woning. De verplichting was eerder al van kracht voor het stadscentrum zelf en wordt vanaf 2025 van toepassing op het hele grondgebied.

Het gaat om een attest waaruit blijkt dat de woning voldoet aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit en het aantal toegelaten bewoners. Bedoeling is de woningkwaliteit in de binnenstad te verbeteren en huisjesmelkerij tegen te gaan.

In 2020 werd het conformiteitsattest al verplicht voor elke woning waarvoor een nieuw huurcontract werd afgesloten in de stadskern van Tienen, binnen de Vesten. Die verplichting geldt trouwens niet alleen voor verhuringen, maar ook voor terbeschikkingstellingen als hoofdverblijfplaats.

“Voortaan is de verplichting ook van toepassing op het kleinstedelijk gebied. Dit is het gebied buiten de stadsring tot aan de grens met de deelgemeentes. Vanaf 1 januari 2025 wordt de verplichting uitgebreid naar het hele grondgebied. Zo willen we het woningaanbod in Tienen verbeteren en malafide praktijken aanpakken”,zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bram Delvaux (Blauw Wit Tienen).

Om een conformiteitsattest te bekomen moet je een woningcontrole aanvragen bij het Wooninfopunt van de stad. Een woningcontroleur controleert de woning ter plaatse aan de hand van een technisch verslag. Als de woning in overeenstemming is, wordt er een attest uitgereikt dat 10 jaar geldig is. Is de woning niet in orde, dan krijgt de eigenaar technisch advies over de gebreken die verholpen moeten worden om alsnog een attest te verkrijgen. De controle en het attest zijn gratis.

Wordt een woning verhuurd zonder conformiteitsattest, dan kan de boete oplopen tot 350 euro.