Streekshop en toeristisch infokantoor verhuizen naar huis van chirurgijn

infokantoor_1

De streekshop, waar ook het toeristisch infokantoor gevestigd is, is voortaan gehuisvest in het voormalige MuseumCafé op de Grote Markt nummer 4. In de 18de eeuw woonde hier in dit pand de befaamde chirurgijn Joannes Carolus Huart die als eerste in het Nederlands beschreef hoe een keizersnede uit te voeren.

“Tienenaars en bezoekers zullen nu nog makkelijker de weg vinden naar het infokantoor en de treekshop”, meent schepen Wim Bergé. De keuze voor deze nieuwe locatie, waar de Streekshop vroeger al eens gevestigd was, past in de energiebesparende maatregelen van de stad, zeker nu de winterse temperaturen een opmars maken. Het laat de stad toe om in het gebouw waar de Streekshop vroeger gevestigd was, de verwarming uit te schakelen, wat een aanzienlijke kostenbesparing betekent.

Het toeristisch Infokantoor werd door Toerisme Vlaanderen erkend als regionaal infokantoor. Naast informatie en documentatie over het Hageland, Vlaanderen en Wallonië, kan je er ook terecht voor fiets- en wandelroutes. Zo vind je er wandel- en fietskaarten in zakformaat voor een leuke uitstap in en rond de stad. De streekshop biedt een ruime waaier aan streekproducten, zoetigheden en interessante boeken die betrekking hebben op met de regio. Als toemaatje kan je er ook afval- en PMD- zakken kopen, en zelfklevers voor je groene bak.

Lees verder onder de foto
streekshop-2

Vergeten chirurgijn

In de 18de eeuw bewoonde Joannes Carolus Huart dit pand. Hij was net als zijn vader chirurgijn. “Hij legde zich toe op de verloskunde en de gerechtelijke geneeskunde”, lezen wij in een sprokkel van dr. Paul Kempeneers. Huart overleed in Tienen op 1 juli 1785. “Hij had bijvoorbeeld nog het bezoek van keizer Jozef II aan Tienen in 1781 meegemaakt. Hij publiceerde in ‘de Nederduitsche taele’ waardoor hij veel bijval kende in de Nederlanden. Zijn bekendste werk ‘Kort begryp der vroed-kunde als oock de konst bewerkinge der keyserlycke snee’ werd in 1770 in Mechelen.” Jammer genoeg weten slechts een beperkt aantal inwoners van Tienen iets over het bestaan van hun destijds bekende stadsgenoot. Enkel een plaatje aan het gebouw herinnert aan Huart. Voor zover bekend bestaan er ook geen afbeeldingen van de man.

“Al voor 1800 werd het huis een herberg, in 1910 bekend als Café de la belle vue. De stad kocht dit huis om te dienen als kantoor voor de ondercommissaris. Het bleef in gebruik tot in 1982. Daarna kwam hier de Stadsinfo”, aldus nog dr. Paul Kempeneers.

Het toeristisch infokantoor/streekshop is op weekdagen open van dinsdag tot vrijdag, van 10 tot 12.15 uur en van 13 tot 17 uur. Op zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur. Gesloten op maandag.

infokantoor_3
In de shop vind je brede waaier aan streekproducten.

Lees meer over